walden-pond

comtobeاثرات زیست محیطی آلودگی هوا و راهکارهایی جهت کاهش آلودگی هوا(کد 0041)

مقدمه
آلودگی هوا و رسیدن آن به سطوح بحرانی پدیده ای نگران کننده است که سلامت شهروندان را به خطر می اندازد.
این روزها شهرهای تهران ، اصفهان ، تبریز و ارومیه همچون سال های گذشته با افزایش سطح آلودگی هوا مواجه شده است. این پدیده بحرانی در سال های اخیر در تابستان و بسیاری از روزهای پاییز و زمستان بیشتر شهرهای صنعتی ایران را درگیر می کند. به همین منظور در این مقاله به اهمیت و تاثیرات آلودگی هوا توجه شده و راهکارهای پیشگیری از آن از جنبه علمی مورد بررسی قرار گرفته است.

چرا نیاز به فن تهویه حمام و توالت داریم؟(کد 0038)
فن تهویه حمام و توالت یک وسیله تهویه مکانیکی است که هوای داخلی را از طریق لوله قابل انعطاف یا داکت فلزی به بیرون انتقال می دهد. فن تهویه بوها و رطوبت را از حمام و توالت بیرون کشیده و کیفیت هوا را بهبود می بخشد. نه فقط کارگذاری یک فن تهویه ایده خوبی است، بلکه بسیاری از مقررات ساختمانی امروزه، ساختمان های جدید و ساختمان های قدیمی که تغییرات اساسی در حمام و توالت خود می دهند را مکلف به داشتن یکی از آن ها می کند. جایی که یک فن تهویه مورد نیاز است، مقررات ساختمانی ممکن است توصیه های ویژه ای به سازگاری اندازه فن، که بر حسب فوت مکعب در دقیقه بیان می شود، با فوت مربع اتاق داشته باشند. از آنجا که همه اجتماعات این مقررات لازم ساختمانی را ندارند، آن ها را در منطقه خود چک کنید. برای مثال، در بعضی از اجتماعات، حمام و توالت های دارای پنجره های عمل کننده ممکن است نیاز به داشتن فن های تهویه نداشته باشند. هر چند، در عدم نیاز هم فن تهوبه از ملحقات خوب حمام و توالت محسوب می گردد.