walden-pondخود و خانواده خود را در برابر رادون محافظت کنید
رادون بعد از کشیدن سیگار دومین عامل سرطان ریه است.اگر شما در حالی که سیگار می کشید،در خانه با میزان رادون بالا زندگی می کنید،خطر سرطان ریه خود را افزایش خواهید داد.تنها راه تعیین اینکه خانواده شما در معرض میزان رادون بالا قرار دارد این است که میزان رادون خانه خود را تست کنید.

چندی پیش مقاله ای تحت این عنوان در روزنامه وطن امروز منتشر شد که در شبکه های اجتماعی کلی سر و صدا به پا کرد.در این باب بد نیست به فرازی از نوشته های آقای حسین قدیانی نویسنده مطلب انداخته و موضوع را از زاویه ای دیگر هم تماشا نماییم: