walden-pondمنو اکسید کربن گازی بی رنگ و بی بو است که فراوانترین آلاینده هوا در اتمسفر تحتانی به شمار می آید.در اثر سوختن سوخت های فسیلی,چوب,گیاهان و دخانیات منواکسید کربن در مقادیر مختلفی تولید می شود.در حالی که ساکنین مناطق مسکونی عموما در معرض 2 الی 4 پی پی ام منو اکسید کربن هستند,


ماشین ها و آلاینده ها
اغلب مردم تصور می کنند که اتومبیل های شخصی آن ها نقش چندانی در آلودگی هوا ندارد!اما باید در نظر داشت که اتومبیل های شخصی در بسیاری از کشورهای جهان منبع منحصر به فرد آلودگی شناخته می شوند زیرا آلودگی حاصل از میلیون ها وسیله نقلیه شخصی که در آنها تردد می کنند , تجمیع شده و عامل عمده آلودگی هوا می گردد.راندن یک وسیله نقلیه شخصی محتملا عمومی ترین فعالیت روزانه است که از سوی شهروندان صورت گرفته و موجب آلودگی هوا می شود!
منابع انتشار آلاینده های خودرو
قدرت حرکت اتومبیل از سوختن سوخت در موتور بدست می آید.آلودگی حاصل از اتومبیل ها نتیجه محصولات جانبی است که در نتیجه این فرآیند احتراق بوجود می آیند و به محیط زیست تخلیه می شوند,هر چند تبخیر سوخت به تنهایی آلاینده دیگر هوا می باشد که مهم و حائز اهمیت است.