walden-pondچه باید در باره ازن و موضوعاتی که جنبه های سلامتی کار با ازن را مورد توجه قرار می دهند بدانید؟
ازن آلاینده سمی هواست که وقتی میزان آن در محیط بیرونی بالا باشد، باید نگرانی در باره سلامت مردم جدی گرفته شود.
ازن جزء اصلی ترکیب آلاینده های هواست که اسماگ یا مه دود نام دارد. ازن در اثر تاثیر نور خورشید بر آلاینده های هوا که از اگزوزهای وسایل نقلیه موتوری یا دیگر منابع بیرون می آیند بوجود می آید. محتمل تر این است که میزان ازن از حوالی ظهر تا اوایل غروب روزهای داغ تابستان بیشترین باشد. سازمان حفاظت از محیط زیست ایالات متحده استاندارد کیفیت هوای آزاد ملی ازن را در سال 2008 ویرایش نموده است. در استاندارد رایج میزان ازن متوسط 8 ساعته نباید از 0.075 قسمت در میلیون بیشتر باشد.

در باره ماسک های صورت و ماسک های تنفسی N95
ماسک های صورت و ماسک های تنفسی N95 مثال هایی از تجهیزات حفاظت فردی هستند که برای حفاظت استفاده کننده از مایعات و ذرات منتقله از طریق هوا که صورت را آلوده می سازند مورد استفاده قرار می گیرند. آن ها یکی از استراتژی های کنترل عفونت هستند.