walden-pondآئروسل ها و ذرات ریز دو تا از عمده ترین عوامل ایجاد مخاطرات تندرستی در محیط های کاری هستند و تقریبا در هوای تنفسی ما غیر قابل رویت می باشند.ذرات خطرناک می توانند سرطان ایجاد کنند یا رادیواکیتو باشند.دیگران هم به سیستم تنفسی آسیب می رسانند.دو دهه تماس مشکلات جدی را بوجود می آورد.در بهترین حالت ها,کارگران با بوهایی آزارنده مواجه هستند.ماسک های پالاینده در سه کلاس , حفاظت هایی را در برابر آئروسل های روغنی مایع , دود و ذرات ریز فراهم می کنند.این نوع ماسک ها تحت نام ماسک های نیمه حفاظت کننده از ذرات و یا به عبارتی ماسک های ذرات ریز شناخته می شوند و در کلاس های حفاظتی FFP1 , FFP2 و FFP3 تقسیم بندی می شوند.

رسیدن به شرایط مطلوب ,بدون اطلاع از وضع موجود,چیزی جز آب در هاون کوفتن نیست زیرا وقتی ندانیم در کجای کار ایستاده ایم قادر نیستیم از میزان کمی و کسری هایمان سر در آورده و متوجه شویم که برای رسیدن به شرایط مطلوب می باید در کدامین راه های نرفته قدم بگذاریم!