walden-pondعوامل موثر بر غلظت اکسیدهای ازت موتورهای احتراق جرقه ای
بخوبی معلوم شده است که گازهای خروجی از موتورهای احتراق داخلی شامل مقادیر کوچکی از اکسیدهای ازت می باشند.اولیای امور آلودگی ها با این واقعیت مواجه هستند، زیرا باور شده است که این ترکیبات تا اندازه ای مسئول آلودگی هوای لوس آنجلس می باشند.هرچند اکسیدهای ازت از منابع مختلفی می آیند، اتومبیل ها در تولید اکسیدهای ازت اهمیت زیادی دارند.بر پایه چنین گزارشاتی، اولیای امور آلودگی هوا جهت کاهش اکسیدهای ازت اتومبیل ها دست به کار شده و راهکارهایی را ارائه داده اند.برای آگاهی از مشکلات چنین کنترل هایی، متن زیر می تواند کمک کننده باشد.

انتشار اکسیدهای ازت به داخل اتمسفر از متورهای سوخت یک تهدید تندرستی جهانی مهم است.با استفاده از یک سری استراتژی ها و الزامات قانونی که شامل استفاده از فلزات گروه پلاتینیوم بعد از عمل می باشند، در طی دهه های گذشته میزان اکسیدهای ازت منتشره از وسایل نقلیه بطور پیشرونده ای کاهش یافته است.با گسترش قوانین در سراسر دنیا و پوشش ها و چفت و بست های بیشتر به کار رفته در انواع وسایط نقلیه، چنین به نظر می رسد که استفاده از فلزات گروه پلاتینیوم در کنترل انتشارات رشد یابد.از نقطه نظر راه حل های کاتالیستی رایج و جامع توسعه یافته، تقاضای فلزات گروه پلاتینیوم جهت کاهش اکسیدهای ازت باید با در نظر گرفتن کاهش سایر آلاینده ها مفید تشخیص داده شود.