walden-pond

comtobeفیلترهای الکتروستاتیک، کار، استفاده، منافع و مضرات
تاکنون، شما می دانید که هوای داخلی خطرناکتر از هوای بیرونی در دسترس است. شما در خانه گستره ای از آلودگی ها را دارید که هیچکدام آن ها را در بیرون پیدا نمی کنید.
این به خاطر این است که آلودگی های بیرونی به سرعت و بخوبی می توانند پراکنده شوند. شما با انواع مختلفی از بوهای داخل خانه سر و کار دارید که از فعالیت هایی از قبیل پخت و پز، عطر زدن، بخور دادن، تازه کردن هوا، دور کردن حشرات و ... نشات می گیرند.

بهترین مواد مورد استفاده برای ماسک های پارچه ای خانگی در طی همه گیری جهانی کووید19
خطوط راهنمای استفاده از ماسک های صورت در طی حالت اضطراری تندرستی عمومی بیماری کروناویروس وفق اطلاعات جدید تغییر کرده است. هر چند تمام سازمان های عمده تندرستی ماسک های صورت را برای استفاده عمومی توصیه نکرده اند، مراکز کنترل و پیشگیری ایالات متحده(CDC) توصیه به استفاده از ماسک های صورت شخصی در جوامع، به ویژه جاهایی که بیماری کووید19 وجود دارد، نموده است. این توصیه ها برای افراد بالغ و کودکان بالای دو سال صورت گرفته اند و جایگزین فاصله گذاری اجتماعی نیستند.