walden-pondزمان های زیر بر پایه درجه حرارت صفر درجه فارنهایت یا پایین تر فریزر می باشد.ذخیره سازی و خوردن غذاهای فریز شده که از زمان های زیر بیشتر مانده باشند خطرناک نیست اما طعم و ترکیب غذاها شروع به کاهش کیفیت خواهد نمود:

1-تکه های جوجه یا بوقلمون پخته نشده:9 ماه
2-پای های میوه پخته نشده:8 ماه
3-میوه:6 تا 12 ماه
4-گوشت کبابی پخته نشده:6 تا 12 ماه
5-کره:6 تا 9 ماه
6-ماهی لاغر:6 ماه
7-کباب پخته نشده:4 تا 12 ماه
8-جوجه یا بوقلمون پخته:4 تا 6 ماه
9-لب و لوچه پخته نشده:4 تا 6 ماه
10-صدف پخته نشده:3 تا 6 ماه
11-همبرگر:3 تا 4 ماه
12-نان و کیک:3 ماه
13-کلوچه پخته شده یا خمیر:3 ماه
14-کسرول گوشت پخته شده:3 ماه
15-ماهی چرب:2 تا 3 ماه
16-سوپ و تاس کباب:2 تا 3 ماه
17-بستنی و شربت:2 ماه
18-ژامبون پخته شده:2 ماه

freezer