چاپ
بازدید: 566

مواد و فراورده های غذایی تولید کارخانه باید نشان سیب سلامت داشته باشند تا مصرف کنندگان خود را مطمئن سازند که محصول یا فراورده تولیدی در شرایط بهداشتی تولید شده و دست اندرکاران تهیه، توزیع و فروش آن دارای حداقل استانداردهای بهداشتی لازم بوده اند.


محصولات غذایی سنتی در کارگاه بهداشتی تولید شده و برای مصرف کنندگان بسیار بهتر است که آن ها را در همان محل تولید خریداری نمایند. به عنوان مثال "لبنیات سنتی" بهتر است از لبنیات فروشی های کارگاه داری که فاصله بین محل تولید و فروش را تا حد امکان کوتاه ساخته اند صورت گیرد، هر چند خرید لبنیات سنتی از مراکز توزیع و فروش نیز به شرط اینکه امکان رد یابی محصول وجود داشته باشد و مصرف کننده بتواند متوجه اینکه فراورده در کدام کارگاه و با چه شرایط بهداشتی تولید شده است گردد، امکان پذیر می باشد.
در همین زمینه توصیه می شود که آب میوه های سنتی یا دستی از مراکز فروش آب میوه خریداری گردند، زیرا مشخصات بهداشتی این جور جاها توسط بازرسان و ممیزین بهداشتی کنترل می گردند، در حالی که خرید آب لیموی بی برچسب مشخصاتی که توسط یک سوپری عرضه می شود شما را متوجه اینکه در صورت بروز بیماری یا مسمومیت به هیچ جا نمی توانید مراجعه کرده و از هیچ کس نمی توانید شکایت کنید(به اصطلاح دستتان به هیچ جا بند نیست) می نماید.
محصولات غذایی خانگی بیشتر در خانه های روستاییان تولید می شود. این مراکز در راستای اشتغالزایی روستاییان و جلوگیری از مهاجرت بی رویه آن ها به شهرها دارای مجوز شده اند; هر چند تمام خانه هایی که محصولات غذایی خانگی در آن ها تولید می شود مجوز وزارت جهاد کشاورزی را ندارند و بهتر است از خرید محصول و فراورده از آن ها صرف نظر گردد.

چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید, لطفا اینجا را کلیک کنید.