چاپ
بازدید: 657

خودپایشی فعالیت های شما، شما را قادر می سازد تا فرایند تولید محصولتان را کنترل نموده و یک محصول ایمن با کیفیت بالا تولید نمایید. مقررات ایمنی غذا نیاز دارند که تمام دست اندرکاران تجاری غذا یک پلان خودپایشی بر پایه آنالیز خطر(HACCP) ایجاد نمایند.


یک شرح مختصر از عمومی ترین اصطلاحات مقررات بین المللی برای ایمنی غذا در زیر آمده است.
طرح خودپایشی
طرح مستند، بر پایه HACCP ، که به همراه هم برآورده کردن تقاضاهای مقررات غذایی را امکان پذیر می سازد، پلان خودکنترلی یا خودپایشی نام دارد.
HACCP
HACCP آنالیز خطر نقاط کنترل بحرانی است و روشی برای شناسایی، ارزیابی و کنترل خطراتی است که عوامل خطرناک ایمنی غذا به حساب می آیند.HACCP به شما کمک می کند تا بصورت سیستمیک و سازمانی، نقاط کنترل بحرانی را شناسایی کرده و با تعیین رویه های معمول مورد نیاز، رویه های پیشگیری برای کاهش یا حذف خطرات تندرستی را به کار ببندید. برنامه های روزمره و رویه ها مستند سازی می شوند تا به همراه هم طرحی بر پایه 7 اصل زیر را فراهم آورند:
1- شناسایی خطرات در فرایند تولید
2- تعیین نقاط کنترل بحرانی
3- تعیین محدوده های بحرانی برای هر نقطه بحرانی
4- ایجاد رویه هایی برای پایش نقاط کنترل بحرانی; مثلا درجه حرارت های پایش
5- تعیین عملکرد اصلاحی برای مواقعی که از محدوده بحرانی خارج می شویم
6- ایجاد رویه کنترل سیستمی که به درستی کار می کند.
7- تعیین رویه های مستند سازی
CCP
CCP مخفف نقطه کنترل بحرانی است. این نقطه ای در فرایند تولید است که خطر بالقوه می تواند کم شده یا حذف شود.
چنانچه مایل هستید فعالیت خود را در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.