walden-pondزمان های زیر بر پایه درجه حرارت صفر درجه فارنهایت یا پایین تر فریزر می باشد.ذخیره سازی و خوردن غذاهای فریز شده که از زمان های زیر بیشتر مانده باشند خطرناک نیست اما طعم و ترکیب غذاها شروع به کاهش کیفیت خواهد نمود:

روش های صحیح شستشو ، ضد عفونی ، نگه داري و خشک کردن سبزيجات
دستورالعمل جهت سالم سازي و نگه داري سبزيجات
سبزيجات يكي از فسادپذيرترين محصولات كشاورزي هستند . اين محصول در مزرعه ممكن است با مدفوع حيوانات و يا جريان فاضلاب ها و غيره آغشته شود ، لذا به سادگي مي تواند انگل پذير باشند . بنابراين جهت جلوگيري از آثار نامطلوب موارد فوق روش زير را ارائه مي كنيم .