walden-pond



در مورد کارهایی که افراد مرتبط با موادغذایی در رستوران ها,اغذیه فروشی ها,چلوکبابی ها,رستوران های سنتی و غیره باید انجام دهند اطلاعات خوبی در دسترس است اما متاسفانه خیلی از افراد شاغل در این اماکن در مورد چگونگی یخ زدایی دانش کافی ندارند.لذا بد نیست در این باره کمی توضیح داده شود:

اگر مدیریت یک مرکز تهیه ,توزیع و عرضه مواد غذایی را بر عهده دارید و یا در چنین مرکزی کار می کنید باید برایتان مهم باشد که بدانید چه کسانی نیاز به استفاده از روپوش و کلاه دارند و کدام ها باید در حین کار دست های خود را با دستکش بپوشانند. پاسخ این دو سوال را به نقل از راهنمای بهداشت محیط صنوف تهیه شده توسط وزارت بهداشت,درمان و آموزش پزشکی برایتان می آوریم: