walden-pondآیا شما هم در زمره کسانی قرار دارید که میترسید-خدای ناکرده-در اثر مصرف تصادفی قرص برنج مرگی ناخواسته را تجربه نمایید؟!اگر چنین است باید بگوییم که ترس شما چندان هم بی مورد نیست!در همین ارتباط خواندن مطلب زیر به شما توصیه می شود:
یکی از مسمومیتهای شایع در کشور ایران,مسمومیت توسط قرص برنج است!