walden-pondترکیبات کلر به طور گسترده در صنایع غذایی استفاده می شوند تا باکتری ها را کشته و ضد عفونی نمایند.مثال ها شامل عملیات پاستوریزه کردن اب خنک کننده، شستشوی سبزی و میوه و ضد عفونی سطوح تماس مواد غذایی است.

سوسیس; شالوده کارناوال های زیبا و روزهای انتخابات
سوسیس در کارناوال های زیبای مدارس، جمع آوری اعانه برای کلیسا و روزهای انتخابات نقش و اهمیتی ویژه دارد.شما می توانید سوسیس را ترجیحا و با پرداخت 50 سنت پول اضافی ، در تکه ای نان سفید قرار داده و با یک لیتر سس گوجه فرنگی و پیاز تحویل بگیرید.