walden-pondدلیل کیفیت بالای عسل طبیعی آن است که به طور کامل حاصل عصاره شهر گل های طبیعی و فرآوری زنبور بوده است.
عسل مصنوعی کیفیتی بسیار کمتر دارد,زیرا یا با کمک زنبور ساخته شده,یا کاملا بدون کمک زنبور که در این صورت فقط حاصل فعالیت و فرآوری بشر است.

آیا شما هم در زمره کسانی قرار دارید که میترسید-خدای ناکرده-در اثر مصرف تصادفی قرص برنج مرگی ناخواسته را تجربه نمایید؟!اگر چنین است باید بگوییم که ترس شما چندان هم بی مورد نیست!در همین ارتباط خواندن مطلب زیر به شما توصیه می شود:
یکی از مسمومیتهای شایع در کشور ایران,مسمومیت توسط قرص برنج است!