walden-pondگواهی نامه بهداشت عمومی چیست؟!
قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 که تا کنون در حال اجرا بوده و در سال 1379 مجلس محترم شورای اسلامی طی ماده واحده قانون اصلاح ماده 13 آن را به تصویب رسانیده و پس از تایید شورای محترم نگهبان از طریق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت اجرا به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ گردید.