walden-pondآیا غذاهای فریزری ایمن و سالم هستند؟هر ساله هزاران نفر به موسسات بهداشتی کنترل کننده گوشت و ماکیان زنگ زده و نگرانی خود را بابت غذاهایی فریزری شهرشان ابراز می دارند.سرگشتگی این عده از این واقعیت نشات می گیرد که تنها تعداد کمی از افراد می دانند فریز کردن چطور از غذاها محافظت می کند.در اینجا ما اطلاعاتی را ارائه می دهیم که به دیگران کمک می کند تا ضمن توجه به رابطه فریز کردن و ایمنی مواد غذایی متوجه گردند که غذاها را تا چه مدت می توان در فریزر نگهداری نمود.

اگر مایل هستید از دستورالعمل خوداظهاری بهداشتی صنوف و حرف مختلف اطلاع کسب کنید لطفا اینجا را کلیک کنید

چنانچه مایل هستید از دستورالعمل شرکت ها و موسسات مشاوره ای خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی اطلاع حاصل نمایید لطفا اینجا را کلیک کنید

در ضمن چنانچه مایلید از خدمات مشاوره در جهت بازاریابی طرح "خوداظهاری و خودکنترلی صنوف" بهره مند گردید لطفا با شماره 09122039437 تماس حاصل نمایید