walden-pondپذیرای "پت" های بازیافتی؟ً!
این بار پیشنهاد واقعا جالبی برایتان داریم!پیشنهادی که اگر توسط تعداد زیادی از شما جدی گرفته شود,خیالتان را تخت خواهد کرد که بزودی از "شر" پت های بازیافتی رها خواهید شد!
قبل از صحبت کردن از "طرح پیشنهادی" بد نیست از "پت" گفتگو کنیم که چیست و چرا رهایی از شر آن اهمیت دارد!

موش ها قادرند از لوله های پلاستیکی بالا رفته و خود را به طبقات بالاتر ساختمان ها برسانند.معمولا مبارزه با این موش ها دیر هنگام و زمانی آغاز می شود که خود را به این طبقات بالایی رسانیده باشند در حالی که بهترین زمان مبارزه وقتی است که بنا در حال ساخت است و به اصطلاح روی لوله ها هنوز پوشیده نشده است.چگونگی ممانعت از صعود موش ها از لوله های پلاستیکی را ما به شما آموزش می دهیم و اگر بخواهید انجام آن را هم عهده دار می شویم!کافی است آمادگی انجام این کار را داشته باشید!