walden-pondانتقال آب باران حیاط و پشت بام به باغچه کاری ارزشمند است که به ویژه در شرایط فعلی که با بحران کم آبی مواجه هستیم مهم تر نیز می نماید!انجام این مهم گاه ساده است اما گاه نیاز به ظرافت هایی دارد که اگر به خوبی به کار گرفته نشوند ,ضمن اینکه کار با کیفیت قابل قبول به انجام نمی رسد, هزینه زیادی را هم به خود اختصاص خواهد داد!لذا در صورت تمایل به بهره گیری از مشاوره با کارشناسان شرکت "یاشار بوم راشین" در یافتن بهترین راه اتصال آبراهه حیاط و پشت بام به باغچه,می توانید با شماره 09122039437 تماس حاصل نمایید!