walden-pondقطعا خیلی از شما در باره کودسازی از زباله یا کمپوست چیزهایی شنیده اید!شاید برخی از شما در باره این که میتوان از فضولات حیوانی نیز کود تهیه کرد,چیزهایی می دانید!(درست است که کودهای حیوانی,کودهای بسیار خوبی به حساب می آیند,اما آنها به علت آلودگی های بالقوه ای که دارند نباید قبل از طی فرآیندهایی که آنها را از آلودگیهایشان می زداید به مصرف گیاهان و مواد کشاورزی برسند!)

با همه این تفاصیل بعید است بدانید که از میان فضولات حیوانی,فضولات اسب بهترین فضولاتی است که می تواند در تهیه کمپوست مورد استفاده قرار گیرد!این امر به این علت است که از مهمترین عواملی که در تبدیل فضولات حیوانی به کمپوست نقش دارد نسبت کربن به ازت است که می باید در محدوده 30 به یک باشد!

ادامه مطلب: اسب حیوان نجیبی است!

کمپوست فرآیندی ساده و ارزان است که در طی آن ضایعات آشپزخانه و باغ و باغچه شما به غذایی مقوی و ارزشمند برای باغ و باغچه شما تبدیل می شود.تولید و استفاده از آن ساده است!

دلایل زیست محیطی!
شما وظیفه دارید که به سهم خویش زباله ای که به مراکز دفن فرستاده می شود را کاهش دهید!پژوهش های جدید ثابت کرده است که حتی خانواده هایی که هم اکنون در حال تولید و استفاده از کمپوست هستند, نیمی از ضایعات غذایی خویش که قابلیت تبدیل به کمپوست دارند را در کیسه های زباله میریزند

ادامه مطلب: چرا کمپوست؟!