walden-pondوبسایت ها را که خوب بگردید متوجه می شوید که در اغلب آن ها چیزهای خوبی یافت می شود که به شما در خرید یک دستگاه تصفیه آب خانگی یاری می رساند!اما آن ها –عمدا یا سهوا-مهمترین چیزی را که میبایست قبل از خرید دستگاههای خانگی تصفیه آب مد نظر قرار داد فراموش کرده اند:آزمایش آب!

اکیدا به شما توصیه می شود که هرگز قبل از آنکه بدانید آب مصرفی شما –که می خواهید تصفیه اش نمایید-چه چیزهایی را بیش از حد مجاز دارد و چه چیزهایی از آن میباید کم شود تا سلامتی شما و خانواده تان را به خوبی تامین نماید اقدام به خرید دستگاههای تصفیه آب نکنید!

مفهوم صافی ماسه ای  با  گردش  مجدد(RSF) در اواخر 1960 و اوایل 1970 توسط هاینز و فاوریو که مهندسین بهداشت عمومی ایلی نویز بودند که در طراحی صافی های ماسه ای تجارب ارزشمندی داشتند معرفی شد.سیستم RSF اصلاح شده نسخه قدیمی صافی های ماسه ای است که در آنها فاضلاب تنها یک بار از سیستم عبور می کند.طراحی این سیستم به گونه ای است که بوی بد ناشی از صافی های ماسه ای برطرف شده و یا دست کم تخفیف می یابد.در این سیستم بوهای مهلک از

طریق گردش مجدد و افزایش اکسیژن در فاضلاب خروجی که روی بستر پخش می شود حذف می گردد