walden-pondآیا هرگز در انبار به یک پارچه ناشناخته برخورد کرده و خواستار این شده اید که از چیستی آن مطلع شوید؟ آیا هرگز الیاف مرغوب را جمع آوری کرده و فهمیده اید که قادر به شناسایی آن ها نیستید؟ در زیر ما از یک آزمایش سوزاندن مدد گرفته ایم که به شما کمک می کند بر پایه واکنش هنگام سوخته شدن، جنس الیاف را تشخیص دهید.

در صورتی که متمایل هستید از قیمت خرید غرفه های بازیافت سطح شهر در سال 99 کسب اطلاع نمایید به جدول زیر توجه نمایید.
لازم به توضیح است که قیمت ها مربوط به 27 خرداد 99 می باشد و اگر بعد از این تاریخ تغییری در قیمت ها داده شود، در صورت امکان، اطلاع رسانی مجدد صورت خواهد گرفت. از شما خواننده عزیزی که از قیمت های جدیدتر مطلع می شوید هم تقاضا می شود ما را در جریان قرار دهید تا به دیگر خوانندگان یاری رسانیده و اطلاعات آن ها را به روز کرده باشید