walden-pondچطور حوضچه کمپوست کرمی بسازیم؟
آماده اید در باره کرم حرف بزنیم؟ در حالی که من کلاس های پیشرفته باغبانی را می گذراندم، در طی یک سمینار کمپوست به سرعت پی بردم که من تنها فرد کلاس هستم که در کلاس کمپوست سازی با کرم ها حضور به هم رسانیده ام. احساس بزرگ دست و پا چلفتی می کردم، چون واقعا همینطور بودم. کمپوست سازی مرا جادو کرده بود! در حالی که ورمی کمپوست، یا ساختن کمپوست با کرم های خاکی، درست شبیه کمپوست سازی در بیرون و با استفاده از توده کمپوست معمولی به نظر می رسد، یک کم اختلاف وجود دارد. در چند ماه گذشته من با شرکت ورمی تک کار کردم. این شرکت جعبه کرم های شگفت انگیزی تولید می کرد که ورمی هات نامیده می شوند. من عاشقشان هستم! کنار هم گذاشتن و استفاده از آن ها آسان است و آن ها واقعا همیشه تمیز هستند، که چیز خیلی خوبی است.

چطور در کیسه زباله کمپوست درست کنیم؟
کارتان با موز تمام شده است؟ پوستش را دور نیندازید! آن ماده ای خوب برای تهیه کمپوست است.
کمپوست چیست؟
مطابق با وبسایت سازمان حفاظت از محیط زیست، کمپوست یک ماده آلی است که می تواند به خاک اضافه شود و کمک به رشد گیاهان نماید. آن، همچنین، راهی فوق العاده برای برگرداندن موادمغذی ضروری به خاک شماست.