walden-pond1- مقدمه
اندونزی عموما از بیوگاز به جهت پخت و پز یا روشن کردن لامپ گازی استفاده می کند. این، مستقیم ترین راه و مسیری آسان برای خانه ها است تا از بیوگاز استفاده نمایند. محتوای این نوع انرژی مقدار زیادی آنتروپی است. این به معنای این است که کیفیت این نوع انرژی پایین است. با افزایش آنتروپی، کیفیت انرژی پایین می آید. گرمای کم کیفیت نمی تواند به کار مفید تبدیل شود. اگر می خواهید انرژی کیفیت بالا با آنتروپی کمتر تولید کنید، تبدیل به الکتریسیته کیفیت بالا بهترین راه است. همچنین، برای انتقال به فواصل دوردست، برق ارزانتر و کارآمدتر است. یک نیروگاه می تواند به شبکه متصل شده و برق را در کل کشور توزیع نماید.

حرف و حدیث های زیادی در باره جایگزین های دوستدار محیط زیست پدها و تامپون وجود دارد، اما واقعا یک فنجان قاعدگی چه چیزی است؟
چطور کار می کند؟
این ماده یک فنجان کوچک قابل انعطاف است که از سیلیکون یا لاستیک لاتکس ساخته شده است. به جای اینکه همانند پد یا تامپون مایع شما را جذب کند، آن را گرفته و جمع آوری می نماید.