walden-pond

comtobeپکیج مینی کمپوست طرح بوکاشی( کد 0312)

راهنمایی ضروری: اغلب قریب به اتفاق مطالب این سایت ترجمه خود ما هستند. با توجه به اینکه برخی از این مطالب برای خواننده ایرانی ابهام و سرگشتگی ایجاد می کند، گاه مجبور به ارائه توضیحات اضافی هستیم. از آنجا که برای همه خوانندگان واجب و ضروری است که مطالب ترجمه را از توضیحات اضافی تشخیص دهند، تمام توضیحات اضافی را بصورت نوشته های کج دارای خط زیرین آورده ایم.

book p1ver1 0305

book p2ver1 0305

book p4 0305book p3 0305

book p5 0305

CAMBOOK

مینی کمپوست "طرح بوکاشی" در حال کار؛ عکس از داخل سطل برداشته شده است.

teabuk

چای بوکاشی( تنها یک هفته بعد از آغاز به کار کمپوست ساز!)

BOOK GOL

گل دادن مجدد گیاه گوجه فرنگی پس از استفاده از کمپوست خانگی

بسیار بسیار مهم: بوکاشی اصل، که در ایران پیدا نمی شود، قیمت بسیار بالایی دارد. به گونه ای که فقط قیمت خرید سالانه برند، سبوس، آن در برخی کشورها بین 40 تا 50 پوند می شود.(بین 1.5 تا 1.9 میلیون تومان!)

اگر حیاط، باغ یا باغچه ندارید!

نگران نباشید! فقط کافی است بالکن داشته باشید تا بتوانید زائدات را در گلدان گل دفن نمایید. بوکاشی دفن شده را با خاک یا مخلوط گلدانی پوشش دهید و آن را برای چند هفته رها سازید تا ماده ای حتی مغذی تر از مخلوط گلدانی تبدیل شود. چند هفته که از دفن سپری شد می توانید گیاهان یا سبزیجات را در گلدان بکارید.

به دیگر گونه، بوکاشی آماده را می توانید در صورت تمایل در اختیار همسایه، عضو خانواده، دوست یا باغدار قرار دهید.

صفحه نخست