walden-pondوقتی شما بازیافت را در خانه,مکان عمومی و یا کمپ انجام می دهید, ممکن است سخت باشد که بدانید کدام مواد و محصولات قابل بازیافت هستند.
با این حال,در اغلب مواقع شناسایی قابلیت بازیافت یک ماده یت محصول با جستجوی نشانه هایی که اغلب در سمت زیرین بسته بندی وجود دارند میسر خواهد شد.
در انگلستان , نشانه های مختلفی را می توان در بسته بندی ها دید که عمومی ترین آن ها به همراه معانیشان در زیر آمده اند:


گردی کوچک سبز

RECSYM1
این,حقیقتا نشانه بازیافت نیست ولی در عوض بر این نکته دلالت دارد که تولید کننده یک محصول از لحاظ مالی در هزینه های بازیافت و احیا سهم داشته است.
مرد مرتب

RECSYM2
این نشانه بر لزوم انجام مراقبت در هنگام دفع زباله تاکید دارد(دفع زباله باید در نهایت دقت و مراقبت صورت گیرد)
سه پیکان در تعقیب هم

RECSYM3
این نشانه بیانگر این است که محصول می تواند بازیافت شود
بازیافت شیشه

RECSYM4
این نشانه بر بازیافت شیشه در مکان مخصوص بطری ها و یا جمع آوری مواد بازیافتی از پیاده رو,اگر وجود داشته باشد, دلالت دارد.
بازیافت آلومینیم

RECSYM5
این,نشانه دفع زایداتی است که در کارخانجات بازیافت آلومینیم مورد استفاده قرار میگیرند.
در دانشگاه لیورپول, آلومینیم جمع آوری شده برای بازیافت در حلبی های مخصوص غذا و قوطی های نوشابه مورد استفاده قرار می گیرد.
پلی اتیلن تری فتالات

RECSYM6
این عدد یک اشاره بر این دارد که محصول از پلی اتیلن تری فتالات درست شده است که 100 در صد قابلیت بازیافت دارد.
بطری های نوشابه,ظروف,تشت ها و سینی ها مثال هایی از این ماده می باشند.
دانشگاه لیورپول پت را بازیافت می کند.لطفا محصولات ساخته شده از پت را داخل سطل بطری های پلاستیکی قرار دهید.
پلی اتیلن دانسیته بالا

RECSYM7
این عدد دو اشاره بر این دارد که محصول از پلی اتیلن دانسیته بالا درست شده است که 100 در صد قابلیت بازیافت دارد.
ظروف شیر و ظروف مخصوص مایعات مورد استفاده در شستشو مثال هایی از این محصول هستند.
پلی وینیل کلراید

RECSYM8
این عدد سه اشاره بر این دارد که محصول از پلی وینیل کلراید درست شده است که 100 در صد قابلیت بازیافت دارد.
سینی های غذا, کیسه های فریزر, بطری های لوازم آرایشی مثال هایی از این محصول می باشند.
پلی اتیلن دانسیته پایین

RECSYM9
این عدد چهار اشاره بر این دارد که محصول از پلی اتیلن دانسیته پایین درست شده است که 100 در صد قابلیت بازیافت دارد.
کیف های خرید و کیسه های زباله مثال هایی از این نوع پلاستیک می باشند.
متاسفانه دانشگاه لیورپول برنامه ای برای جمع آوری این نوع پلاستیک ندارد.
پلی پروپیلن

RECSYM10
این عدد پنج اشاره بر این دارد که محصول از پلی پروپیلن درست شده است که 100 در صد قابلیت بازیافت دارد.
ظروف کره نباتی و سینی های غذای مایکروویو مثال هایی از این نوع پلاستیک هستند.
متاسفانه دانشگاه لیورپول برنامه ای برای جمع آوری این نوع پلاستیک ندارد.
پلی استایرن

RECSYM11
این عدد شش اشاره بر این دارد که محصول از پلی پروپیلن درست شده است که 100 در صد قابلیت بازیافت دارد.
ظروف ماست, فوم گوشت یا سینی های ماهی, جعبه های همبرگر و کارتن های تخم مرغ, لیوان های فروش خودکار,کارد و چنگال های پلاستیکی,بسته بندی های پلاستیکی کالاهای الکترونیکی و اسباب بازی ها از این نوع پلاستیک درست شده است.
متاسفانه دانشگاه لیورپول برنامه ای برای جمع آوری این نوع پلاستیک ندارد.