walden-pondکاغذ، که از خمیر چوب درختان ساخته می شود، عموما به عنوان یک منبع تجدید نشدنی در نظر گرفته می شود،زیرا درختان سریعتر از آنکه رشد کنند،بریده می شوند.از آنجا که کاغذ در جامعه ما تقاضای زیادی دارد،بازیافت آن مهم است.انواع زیادی از کاغذها می توانند مجددا به خمیر تبدیل شده و برای استفاده مجدد دوباره تبدیل به کاغذ شوند.با این حال،برخی از انواع کاغذها هستند که نباید بازیافت شوند.

PAPERNO
کاغذ کثیف
شما همیشه باید کاغذهای کثیف را در زباله دان انداخته و هرگز آن ها را در سطل مخصوص مواد بازیافتی نگذارید.وبسایت بازیافت شهر سانفرانسیسکو جعبه های پیتزا، پوشک، دستمال کاغذی، حوله کاغذی، ظروف کاغذی و جعبه های باز شدنی(به کمک دست براحتی قابل باز شدن هستند) را در زمره مثال هایی از کاغذ کثیف که نباید بازیافت شوند فهرست می کند.مهم است که غذا در بازیافتی ها نباشد،زیرا کاغذ در طی فرآیند با آب ترکیب شده و تبدیل به مایع خمیر می شود.اگر این مایع با روغن حاصل از غذا آلوده شود، کل ترکیب را از بین می برد و ترکیب در عوض اینکه با خشک شدن ، کاغذ جدید بسازد باید سر از اماکن دفن در بیاورد.کاغذ کثیف همچنین برای تندرستی مردمی که در کارخانجات بازیافت کار می کنند خطرناک است،زیرا آن ها باید سعی کنند آلاینده ها را جدا نمایند.دستمال کاغذی های کهنه،پوشک ها و غذا می توانند ویروس ها،باکتری ها و کپک های خطرناکی را با خود حمل کنند.
کاغذ ریز ریز شده
خیلی از مردم کاغذهای محرمانه خود را ریز ریز می کنند تا از حریم شخصی خود محافظت کرده باشند.متاسفانه، ریز ریز کردن کاغذ طول الیاف کاغذ را کوتاه و ضعیف می کند و این در حالی است که الیافت برای داشتن ارزش بازیافت باید طویل و قوی باشند.خبر خوب این است که هر چند شما نمی توانید کاغذ ریز ریز شده را بازیافت نمایید،می توانید آن را کمپوست کنید.ضروری است که موادی با کربن بالا و نیتروژن پایین همانند کاغذ به توده های کمپوست اضافه شوند تا فساد غذای غنی از نیتروژن را معکوس نمایند.به این صورت کمپوست از مسیری صحیح از کاغذهای ریز ریز شده استفاده خواهد نمود.
موم،پلاستیک یا مقوای فویل پیچ شده
بعضی از چیزهایی که اساسا دارای کاغذ هستند مقدار کمی موم،پلاستیک یا فویل دارند که مانع از بازیافتشان می گردد.مطابق با قانون زمین 911 جعبه های غذای یخزده، جعبه های آب میوه، جعبه محصولات شیری و کارتن های شیر سویا انواع ویژه ای از این چیزها هستند.برای مثال، لایه نازک آستر فویل داخل ظروف شیر سویا لازم است تا آن را تازه نگهداری نماید،اما در طی فرآیند بازیافت بسیار مشکل است که از کاغذ جدا شود.کاملا لازم است که کاغذ به همراه یکی از این چیزهای درون آن بازیافت نشود.پس اگر از باز بودن جعبه های کاغذ که محتویات داخل آن ها را بخوبی آشکار می کند اطمینان ندارید، در نهایت دقت آن ها را بررسی نمایید.