walden-pondاین سند تشریح می کند که چرا سوزاننده های مناسب برای مدیریت زایدات موثر در تاسیسات تندرستی مورد نیاز هستند.ساخت تاسیسات مدیریت زایدات مسئولیت رو به تزاید شاغلین WASH است که ممکن است آشنا به بهترین عملکرد نباشند.این سند نتایج کلیدی مورد نظر را خلاصه کرده و خطوط راهنمای اصلی در دسترس را ارائه می نماید.
چشم انداز


روش های دفع زایدات پزشکی کمی در دسترس هستند که برای سرزمین های دوردست کشورهای کم درآمد مناسب بوده و یا با قابلیت تحمل هزینه های آن ها جور در می آید.سوزاندن در سوزاننده اغلب به عنوان مناسب ترین روش عملکردی زایدات عفونی شناخته شده است و اغلب وزارتخانه های بهداشت نیاز به سوزاننده هایی با اندازه متوسط دارند.این نکته ساخت سوزاننده های De Montfort یا دیگر سوزاننده های درجه حرارت بالا در چنین زمینه هایی را توصیه می کند.در طی مواقع اضطراری، یک کاهنده حجم اضطراری)یک بشکه نفت تبدیل شده) می تواند به عنوان محلول موقت استفاده شود، هر چند این امر میزان بالاتری از گازهای سمی و دودهای سنگین تولید کرده و بطور موثری از زایدات آلودگی زدایی نمی کند.

SAFETY1
تصویر شماره یک-سوزاننده De Montfort
طبقه بندی زایدات و دفع
ساخت و بهره برداری صحیح از سوزاننده ها بطور موثری زایدات عفونی را کنترل کرده و می تواند زایدات معمولی را مدیریت نماید.جدول شماره یک خطوط راهنمای زایدات پزشکی را ارائه داده و برای طبقه بندی، جمع آوری و دفع توصیه هایی ارائه می دهد.توجه کنید که MSF بین زایدات عفونی و عمومی غیر عفونی تفاوتی قایل نیست زیرا تشخیص این دو عملا کار آسانی نیست.هر دو این ها به عنوان "نرم" در نظر گرفته شده و سوزانده می شوند(در کشور همواره باید موقعیت MOH یا سلامت پزشکی رعایت شود و در صورت عدم وضوح آن از MSF یا پزشکی فرامرزی پیروی شود)مواد نوک تیز به عنوان خطرناکترین ضایعات تولیدی مراکز سلامت محسوب می شوند.آن ها منابع بالقوه کزاز و هپاتیت ب هستند.(که چندین هفته در محیط آزاد زنده می مانند) و جراحت های تولیدی توسط مواد نوک تیز نقاط ورودی دیگر عفونت ها می باشند(به ویژه در هنگام دستکاری بسیار آلوده البسه،مایعات و بخش های مختلف بدن) مواد نوک تیز می توانند سوزانده شده و یا در یک چاهک یا حوضچه بدون درز ، که در زیر بیشتر توضیح داده می شود، دفع شوند.جدول دو جزییات زیر ساختاری هر کدام را توضیح می دهد.توجه کنید که موقعیت MSF تنها مربوط به دفع مواد نوک تیز در یک چاهک است که دستکاری سوزن ها و خطر جراحت را محدود می سازد(دفع مستقیم باید گزینه نخست باشد الا اینکه سوزاندن توسط MOH تشویق شود) پایش زنجیره مدیریت زایدات مسئولیت MOH است(اغلب توسط عوامل تندرستی حمایت می شود)، هر چند شاغلین WASH باید از اختیارات جداسازی، ذخیره،عملکرد و دفع آگاه بوده و از اینکه برنامه این پروتکل ها را منعکس می کند مطمئن باشند.
جدول شماره یک-خلاصه ای از توصیه های سازمان جهانی بهداشت در مورد روش های طبقه بندی،جمع آوری و طبقه بندی مواد زاید جامد

SAFETY4
جدول شماره 2-نیازهای زیر ساختاری منطقه ای زایدات برای دفع مواد نوک تیز در چاهک بدون درز یا وقتی که سوزانده می شوند.

SAFETY5
مشکل سوزاننده های کم کیفیت
سوزاننده های ایمن نیاز به نگهداری درجه حرارت بالای 900 درجه سانتیگراد و زمان ماندگاری گاز بیش از 1 ثانیه دارند تا به میزان قابل ملاحظه ای حجم زایداترا کم کنند(بیش از 90 درصد) و آن ها را به مواد غیر قابل سوزانده شدن تبدیل نماید.هر چند، سوزاننده ها مکررا ساختار ضعیفی دارند و با استفاده از مواد نامناسب به گونه نادرستی راهبری می شوند.در نتیجه این سوزاننده ها مواد را بسیار سرد می سوزانند.مشکلات ساختاری عمومی مشتمل است بر:بیش از اندازه گرفتن سوزاننده ها، نداشتن محفظه ثانوی، فلزات یا آجرهای ترک دار، ساخت بدون سیمان ها یا بلوک های مقاوم در برابر حرارت.سوزاندن زایدات در درجات حرارت پایینتر می تواند مشکلات زیر را ایجاد نماید:
سوزاننده دود همراه پاتوژن و محصولات جانبی خطرناک ایجاد می کند(به عنوان مثال خاکستر فرار، فلزات سنگین،دی اکسین و فوران ها***)
سوزاننده ها دود سنگین انتشار می دهند****(به ندرت توسط ساکنین محلی قابل پذیرش است)
سوزاننده ها کاملا زایدات را استریل نکرده و خاکستر خطرناک شامل باقیمانده های سمی الوده تولید می کنند(فلزات قابل نشت، دی اکسین ها و فوران هایی که خاک و آب را آلوده می کنند)
احتراق ناکامل حجم زایدات باقیمانده تولیدی را ازدیاد می بخشد.
ساخت سوزاننده De Montfort
سوزاننده De Montfort نسبتا ارزان است(کمتر از 2000 دلار) و با ساخت درست درجه حرارت را به بالای 900 درجه سانتیگراد می رساند.آن شامل حوضچه احتراق دو گانه است که زمان ماند گازهای قابل اشتعال و اشفتگی را افزایش داده و منتج به احتراق بهتر می شود.درجه حرارت بالای نائل شده موجب اطمینان از احتراق کامل شده و سوزن های مورد استفاده را استریل می سازد.خاکستر باقیمانده و مواد زاید بعدا باید مدفون شوند.سوزاننده نیاز دارد که توسط یک تکنیسین ماهر با استفاده از آجرهای نسوز(بلوک های مقاوم در برابر حرارت:وزن بیش از 4.5 کیلوگرم به ازای هر بلوک، AL2O3 بیش از 60 درصد و محتویات آهن کم) که درجه حرارت و عمر سوزاننده را افزایش می دهند و سیمان نسوز(محتویات AL2O3 بیش از 40 درصد و SIO2 کمتر از 5 درصد) ساخته شود.برای اطمینان از کیفیت توصیه شده است که سیمان و آجر نسوز وارد گردند;یک پیش بینی 3 الی 6 ماهه برای این منظور باید انجام گیرد.لعاب سیمان باریک(2 تا 3 میلیمتر) مورد نیاز است.آجرهای بیرونی می توانند دارای منابع محلی باشند و سوزاننده باید دارای حفاظ باشد.ایده آل این است که اجزای فلزی(درب و درپوش) توسط ماشین ساخته شده و رنگ و ضد زنگ فلز در برابر حرارت مقاوم باشند.قبل از استفاده سیمان نیاز دارد که به مدت 21 روز عمل آوری شود(7 روز در شرایط اضطراری) و سپس سوزاننده نیاز دارد که عمل اوری گردد(به ارامی حرارت داده شود تا آب اجرها طی یک تا دو روز از بین برود; اگر این کار بخوبی انجام نشود کارهای آجری ترک خواهند خورد.کل فرآیند در MSF سال 2012 تشریح شده است)

SAFETY2

تصویر شماره دو-شمای سوزاننده
اختیارات دیگر سوزاننده
ابداعات انساندوستانه منجر به ساخت سوزاننده های کم هزینه با استفاده از منابع محلی شده است.نتایج هنوز در دسترس نیستند ولی برای طراحی دیگر گونه که از مصالح و مواد محلی استفاده می کند باید پایش شوند.در شرایط اضطراری، سوزاننده می تواند با آجرهای نسوز محلی ساخته شده و از داخل با سیمان نسوز پوشش داده شود.در بورکینافاسو ACF با سوزاننده های GWABA کار کرده است.این یک سوزاننده حوضچه منفرد است که با سیمان و افزودنی های ضد حرارتی ساخته شده است.این سوزاننده تا 650 درجه سانتیگراد حرارت ایجاد می کند.این سوزاننده می تواند در جاهایی که ورود اجر چالشی است مورد استفاده قرار گیرد.
بهره برداری از سوزاننده De Montfort
شاغلین نیاز به دسترسی به پروتکل های اموزشی و مواد نائل شدنی دارند و علاوه بر این ها حمایت های آموزشی، به روز نمودن آموزش و پایش بهره برداران و سرپرستان می باید اعمال شود.خلاصه ای از خطوط راهنمای کلیدی که می باید مورد توجه بهره برداران سوزاننده ها قرار گیرد در زیر آمده است:
یک De Montfort می تواند تقریبا کل زایدات عفونی را پذیرا باشد، بی آنکه نیاز به سوخت جداگانه از فاز پیش گرمایش یا فاز سوزاندن نهایی داشته باشد یا احتیاج باشد که فوق العاده تر بودن زایدات مورد توجه قرار گیرد.عموما، پیش گرمایش در استفاده از زباله های غیر خطرناک مورد توجه قرار می گیرد.زباله های عفونی باید به مجرد مشاهده اینکه آتش در حوضچه ثانوی وجود دارد اضافه شوند(این کار از طریق سوراخ مشاهده صورت می گیرد) برای اطمینان از سوزاندن کامل، 8 تا 10 دقیقه بعد از اینکه زایدات پزشکی بارگذاری شد یک تا دو کیلوگرم زباله غیر پزشکی اضافی اضافه می کنند.
در صورت استفاده از دماسنج دودکش، درجه حرارت باید با استفاده از کنترل نرخ بارگذاری زایدات بین 600 و 900 درجه سانتیگراد نگهداری شود.مشاهده شعله های قوی در حوضچه احتراق ثانوی(از طریق دیدروزن) و شنیدن صدای غرش نشانه های خوبی از وجود آتش و انجام عمل احتراق می باشند.
اگر شما مواد نوک تیز را داخل جعبه های ایمن می سوزانید نرخ توصیه شده تخریب یک جعبه ایمن در هر 8 تا 10 دقیقه است(6 تا 7 کیلوگرم در ساعت)اگر از دماسنج دودکش استفاده می کنید سوزاننده ابتدا تا 600 درجه سانتیگراد گرم می شود(فاز پیش گرمایش) و سپس جعبه های ایمن می توانند یکی یکی اضافه شوند.
دفع شیشه های نمونه
گرمای تولیدی در سوزاننده برای انفجار شیشه هایی مثل نمونه کافی است.این می تواند برای بهره بردار مضر بوده و یا به سوزاننده آسیب برساند.بنا براین، اگر از سوزاننده برای سوزاندن مواد نوک تیز استفاده شود در مراحل جداسازی زایدات توجه اضافی باید اعمال شود و کل نمونه ها در جعبه های مواد نوک تیز قرار نگیرند.اگر کل شیشه های نمونه نیاز به سوختن دارند، آن ها نیاز دارند که در ابتدا خرد شوند(با استفاده از شیشه خرد کن) در مورد آیتم هایی که نباید سوزانده شوند به جدول 2 مراجعه نمایید.
اختیارات دفع مواد نوک تیز
سه اختیار برای دفع مواد نوک تیز وجود دارند که در ذیل فهرست شده اند.هنگامی که اغلب اختیارات مناسب شناسایی شوند تصمیم گیری نیاز به تعیین اولویت های زیر دارد:الف-به حداقل رساندن دستکاری سوزن های کند شده(حسب مورد اختیار برای دفع مستقیم)ب-کاهش حجم زایدات نوک تیز(اختیار سوزاندن، توجه کنید که مواد نوک تیز خودشان کاهش حجم پیدا نمی کنند.استثنا سرنگ AD است که دارای سوزن ادغام شده در سرنگ پلاستیکی است)MSF که دفع مستقیم را مطلوب می داند سوزن را از سرنگ های معمولی جدا می کند تا حجم ظروف نوک تیز و چاهک مواد نوک تیز را کم کند.سرنگ های پلاستیکی بعدا به سوزاندن مواد زاید "نرم" که خوب نمی سوزند کمک می کنند.به علاوه، مدیریت مواد زاید نوک تیز نیاز به کاهش قابلیت دسترسی ناخواسته ای که موجب استفاده مجدد و بازیافت ناایمن،غیر قانونی و ناخواسته می شود دارد.
دفع مستقیم:برای به حداقل رساندن دستکاری مواد نوک تیز، MSF توصیه می کند که چاهک مواد نوک تیز بدون درز استفاده شود.این امر متضمن دفع فوری مواد نوک تیز در داخل چاهک می شود که در هنگام ورود ظروف مواد نوک تیز به منطقه مواد زاید صورت می گیرد (و گذاشتن درب چاهک با بتن وقتی که تقریبا پر هستند)این وسیله ای ساده،ارزان، کارآمد و ایمن برای دفع نهایی است اما حجم را کاهش نمی دهد.هر متر مکعب چاهک ظرفیت یک میلیون سوزن یا 30000 سرنگ را دارد.
سوزاندن:برای کاهش حجم فضای مورد نیاز برای دفع مواد زاید این امکان وجود دارد که جعبه های مواد نوک تیز در یک سوزاننده غیر صنعتی سوزانده شده و خاکستر حاصله به دقت در یک چاهک خاکستر دفع شود.یک سوزاننده De Montfort حجم سرنگ ها و ظروف را کاهش داده و مواد نوک تیز را کند و آلودگی زدایی می کند،هر چند قادر به ذوب کردن آن ها نیست.*******
کاهنده جعبه ایمن:اگر حجم بزرگی از جعبه های ایمن تولید شوند، MSF ساخت مستقیم کاهنده جعبه ایمن در بالای چاهک مواد نوک تیز را توصیه می نماید.طرح کاهنده،حوضچه منفرد کاهنده حجم است که فقط برای جعبه های نوک تیز که توسط نفت سفید سوزانده می شوند مورد استفاده قرار می گیرد.بعد از سوزاندن، خاکستر مستقیما داخل چاهک می آفتد.MSF دو مدل دارد،یک مدل استوانه ای که در طی کمپین های واکسیناسیون بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد و یک مدل آجر نسوز(تصویر صفحه بعد) که برای برنامه های بزرگ ایمن سازی کاربرد دارد(برای ساختمان های طولانی مدت تندرستی) توجه کنید که کاهنده جعبه ایمن فقط برای جعبه های ایمن بوده و علاوه بر سوزاننده De Montfort برای مواد زاید "نرم" مورد استفاده دارد.
تصویر شماره سه-کاهنده جعبه ایمن

SAFETY3

MSF بالای چاهک مواد نوک تیز
توصیه می شود که برای مدیریت مواد نوک تیز موقعیت MOH در کشور شفاف شده و آن گاه اطمینان حاصل شود که تاسیسات به تناسب طراحی شده اند.آموزش های کامل و ملاقات هایی که جهت پایش صورت می گیرد در نهایت به ترقی بهره برداری مناسب خواهد انجامید.برای مثال، در سیرالئون مدیر مواد زاید بسیاری از تاسیسات تندرستی یک مراقب داوطلب است.ACF نیاز دارد که با مراقب و گروه تاسیسات کار کند تا برای هر کسی از وضوح پروتکل مدیریت مواد زاید و ملاحظات ایمنی و تندرستی اطمینان حاصل شود.اگر مواد نوک تیز مستقیما در چاهک مواد نوک تیز دفع شوند، چاهک باید به اندازه کافی بزرگ باشد(حجم جعبه های تولیدی در ماه را تخمین بزنید) همچنین،برای ممانعت از دفع غیر ضروری جعبه های مواد نوک تیز را فقط وقتی دفع کنید که سه چهارم پر باشند.در سوزاندن مواد نوک تیز، بهره برداران نیاز به PPE و مایه کوبی دارند و باید اطمینان حاصل شود که بهره بردار و سرپرست فهم صحیحی از خطر دارند.شاغلین همچنین باید از پایش های پیشرونده و بررسی دوره ای ثبت های نگهداری شده حمایت نموده و برای مدیریت ایمن مواد زاید مراقبت فراینده ای در باره پروتل های مربوطه به عمل آورند.
*روش شناسی مدیریت زایدات این نکته برای تاسیسات عمومی تندرستی هستند.آن ها مناسب مراکز مدیریت/معالجه ابولا نیستند.
**MSF مواد نوک تیز را در سوزاننده نمی سوزاند.اگر جعبه های مواد نوک تیز سوزانده شوند از سوزاننده جعبه ایمن استفاده می گردد.این سند هر دو اختیار را به عنوان تجارب مورد استفاده در کشورهای مختلف نشان می دهد.خطوط راهنمای وزارت سلامت ملی در ارتباط با دفع مواد زاید نوک تیز باید به عنوان پیش فرض مورد استفاده قرار گیرد.
***مطالعه سازمان جهانی بهداشت در سال 2004 نشان داده است که سوزاننده ای که به درستی بهره برداری و نگهداری شود انتشارات را به 10 نانو گرم TEQ/Nm محدود می سازد، در حالی که سوزاننده ها با حوضچه ثانویه که بطور نامناسبی طراحی و استفاده شوند این میزان را بطور متوسط تا 500 نانوگرم TEQ/Nm بالا می برند.سوزاننده های بدون حوضچه ثانویه بطور متوسط 4000 نانوگرم TEQ/Nm تولید می کنند.
****اگر سوزاننده بطور غلط مورد استفاده قرار گیرد و زایدات پلاستیکی سریعتر از آنکه شعله بتواند آن ها را مصرف کند اضافه شوند هم دود سیاه تولید می شود.
*****درجه حرارت های بالای 900 درجه سانتیگراد سرعت ها و سوخته شدن در دودکش را افزایش می دهد که دود سیاه متراکم تولید کرده و زمان ماند گاز را کاهش می دهد.درجه حرارت های زیر 600 درجه سانتیگراد انتشارات سمی را افزایش می دهد(دی اکسین ها و فوران ها) وقتی مواد زاید(مثلا پلاستیک) سریعتر از آنکه سوخته شود اضافه شوند به سبب رها شدن کربن نسوخته دود سیاه تولید می شود.
******اگر امکان دارد از دماسنج دودکش استفاده کنید.با این حال از آنجا که خرابی و از کارفتادگی یک امر عمومی است این کار الزامی به نظر نمی رسد.
*******برای ذوب مواد نوک تیز نیاز به سوزاننده صنعتی است که عمل سوزاندن را در درجه حرارت بالای 1400 درجه سانتیگراد انجام دهند.هر چند این واحدها بسیار گران ساخته شده و بهره برداری و نگهداری از آن ها نیز پر هزینه تمام می شود(برای بهره برداری به برق،سوخت و پرسنل کارآزموده نیاز دارند)
********تمام پایش ها و نظارت ها باید تحت کالیبراسیون با MOH انجام شود.آن ها مسئول کنترل پیشگیری از عفونت هستند.هر چند،اغلب سرپرستان آن ها فاقد وسایل و روش هایی هستند که انجام ملاقات های پایشی را امکان پذیر نماید.
چنانچه مایل هستید فعالیت خود را در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید لطفا اینجا را کلیک کنید.