walden-pondبیوگاز فضولات گاوداری ها بصورت ترکیبی از کاربردهای ایجاد حرارت و تولید نیرو مورد استفاده قرار می گیرد.احتراق بیوگاز حرارت و برقی تولید می کند که می تواند در محل مزرعه به کار بیاید.الکتریسیته عموما مستقیما از بیوگاز تولید شده تامین می گردد.بیوگاز قادر است برای استفاده های بعدی ذخیره شود.این امر معمولا در هنگام نیاز به قدرت قابل تنظیم یا وقتی که تولید بیش از مصرف است صورت می گیرد.


بیوگاز در هنگام تبدیل به بیومتان افزایش کیفیت پیدا می کند.این امر با حذف سولفید هیدروژن، رطوبت، دی اکسید کربن صورت می گیرد و سوخت حاصله می تواند سوخت وسایل نقلیه باشد.از آنجا که تولید چنین سوختی عموما از نیازهای بلافاصله در مبدا متجاوز است، بیومتان باید برای استفاده آینده ذخیره شود.این ذخیره سازی یا بصورت بیومتان فشرده شده و یا در شکل بیومتان مایع شده انجام می گیرد.از آنجا که اغلب مزارع بیومتانی بیش از آنچه که در محل بتوانند استفاده کنند تولید می نمایند، بیومتان اضافی باید به موقعیتی حمل شود که بتواند استفاده شده و یا بعدا توزیع گردد.
ما در اینجا انواع سیستم های ذخیره سازی بیومتان و بیوگاز را شرح داده و به شما در باره مدل های انتقال آن ها توضیح می دهیم.
سیستم های ذخیره سازی و هزینه ها
دو دلیل اساسی برای ذخیره سازی بیوگاز یا بیومتان وجود دارد:ذخیره استفاده در مکان بعدی و ذخیره قبل یا بعد از انتقال به نقاط توزیع یا سیستم های بیرون از محل.سیستم های کم فشار ارزانترین و ساده ترین سیستم های ذخیره استفاده برای کاربردهای در مزرعه می باشند.این سیستم ها عموما برای ذخیره بینابینی در محل بیوگاز استفاده می شوند.تجهیزات انرژی، ایمنی و شستشوی سیستم های ذخیره فشار بالا و متوسط این سیستم ها را پر هزینه کرده و برای استفاده در مزرعه اختیارات نگهداری بالا را ایجاد می نماید.این هزینه های مازاد می تواند بهترین سازگاری را با بیو متان داشته باشد که دارای محتویات بالاتر حرارتی بوده و بنابراین سوختی ارزشمند تر از بیوگاز است.
جدول شماره یک اختیارات ذخیره در مزرعه را برای بیوگاز و بیومتان خلاصه کرده است.این اختیارات در مباحث زیر بطور جزیی تر مورد نظر قرار گرفته اند.
جدول شماره یک-اختیارات ذخیره در مزرعه برای بیوگاز و بیو متان
BIOTRANS1

ذخیره بیوگاز
بیوگاز و بیومتان می توانند برای استفاده در مزرعه ذخیره سازی شوند.هر چند در عمل، اغلب بیوگاز به محض تولید مورد استفاده قرار می گیرد.بنابراین، نیاز ذخیره بیوگاز معمولا دارای طبیعت موقتی بوده و مربوط به زمان هایی می شود که تولید از مصرف بیشتر بوده و یا تجهیزات هاضم در مرحله نگهداری قرار دارند.ملاحظات مهم برای ذخیره در مزرعه بیوگاز مشتملند بر:1-حجم مورد نیاز(عموما فقط مقادیر کوچکی از بیوگاز نیاز به ذخیره شدن در یک زمان دارد) 2-خوردگی محتمل حاصل از سولفید هیدروژن یا بخار آب که ممکن است موجود باشد، حتی اگر گاز بطور جزیی تمیز شده باشد.3-هزینه(چون بیوگاز یک سوخت نسبتا کم ارزش است)
ذخیره کم فشار بیوگاز
نگهدارنده های شناور گاز هاضم یک اختیار ذخیره کم فشار سیستم های بیوگاز محسوب می شوند.این سیستم ها عموما در فشار تا 10 اینچ ستون آب(کمتر از 2 پوند بر اینچ مربع) بهره برداری می شوند.نگهدارنده های شناور گاز می توانند از فولاد، فایبر گلاس یا الیاف قابل انعطاف ساخته شوند.یک مخزن جداگانه ممکن است با یک نگهدارنده شناور گاز مورد استفاده قرار گیرد تا برای ذخیره مواد هضم شده و همچنین ذخیره بیوگاز خام مورد استفاده قرار گیرند.
یک مزیت هاضم با یک جزء ذخیره گاز کامل، کاهش هزینه های سرمایه گذاری سیستم است.ارزانترین و بی دردسرترین نگهدارنده گاز آن است که دارای بالای الیافی قابلا انعطاف و بادکردنی می باشد و ضمن عدم واکنش با هیدروژن سولفوره بیوگاز، قسمتی از هاضم محسوب می شود.این انواع پوشش ها اغلب در هاضم های جریان لوله ای و اختلاط کامل مورد استفاده قرار می گیرند.مواد غشایی قابل انعطاف عموما برای این نگاهدارنده های گاز مورد استفاده قرار گرفته و شامل پلی اتیلن دانسیته بالا، پلی اتیلن دانسیته پایین، پلی اتیلن دانسیته پایین خطی، پلی اتیلن کلروسولفوناته پوشش داده شده با پلی استر(همانند هایپالون که محصول ثبت شده الاستومرهای قوی دوپونت است) می باشد.ضخامت مواد پوششی معمولا از 18 تا 100 میل (0.5 تا 2.5 میلیمتر) است.علاوه بر این ها، کیسه های گاز با اندازه مختلف در دسترس هستند و می توانند به سیستم اضافه شوند.این کیسه ها از همان مواد ذکر شده در بالا تولید می شوند و ممکن است توسط آسترهایی که می توانند مخازن فولادی یا بتنی باشند از آسیب های سوراخ شدگی محافظت گردند.
مخازن فشار متوسط بیوگاز تمیز شده
بیوگاز می تواند در فشارهای متوسط بین 2 و 200 پوند بر اینچ مربع ذخیره شود.با این حال اگر این اتفاق در ایالات متحده انجام شود، نادر است.برای جلوگیری از خوردگی اجزای مخزن و اطمینان از بهره برداری ایمن، بیوگاز باید در ابتدا با حذف هیدروژن سولفوره تمیز شود.سپس، بیوگاز تمیز شده باید قبل از ذخیره در مخزن تا حدودی فشرده شود.مخازن عمومی گاز پروپان تا 250 پوند بر اینچ مربع را جواب می دهند.جهت فشرده سازی بیوگاز تا این رنج فشاری نیاز به حدود 5 کیلو وات در ازای هر 1000 فوت مکعب داریم.با فرض اینکه بیوگاز 60 درصد متان دارد و نرخ حرارتی آن 13600 بی تی یو در ازای کیلو وات ساعت است، انرژی مورد نیاز جهت فشردگی تقریبا 10 درصد محتویات انرژِی بیوگاز ذخیره شده است.
ذخیره بیومتان
بیومتان خورندگی کمتر از بیوگاز داشته و ارزش بالقوه بیشتری به عنوان سوخت دارد.به این دلایل، ممکن است محتمل تر و مطلوب تر باشد که بیومتان را برای استفاده های داخل و خارج مزرعه ذخیره سازی نماییم.
ذخیره فشار بالای بیومتان فشرده شده
بیومتان می تواند بصورت CBM ذخیره شود تا در فضای ذخیره سازی صرفه جویی حاصل آید.شستشوی گاز در فشار بالا حتی مهمتر نیز هست، زیرا ناخالصی هایی همچون هیدروژن سولفوره و آب به احتمال قوی متراکم شده و خوردگی ایجاد می کنند.گاز همانند دیگر گازهای تجاری قابلیت ذخیره سازی در استوانه های فولادی را دارد.تاسیسات ذخیره سازی باید بطور مناسبی با وسایل ایمنی از قبیل دیسک های شکافت و شیرهای رهایش فشار سازگار شده باشند.هزینه فشردگی گاز در فشارهای بالای بین 2000 و 5000 پوند بر اینچ مربع خیلی بیشتر از هزینه فشردگی گاز در ذخیره سازی فشار متوسط است.به خاطر این هزینه های بالا، بیوگاز عموما به بیومتان ارتقا درجه پیدا کرده و قبل از فشردگی محصولی ارزشمندتر می گردد.فشردگی در 2000 پوند بر اینچ مربع تقریبا نیاز به 14 کیلووات ساعت به ازای هر 1000 فوت بیومتان دارد.اگر بیوگاز تا 97 درصد متان ارتقا درجه پیدا کند و فرض شود که ارزش حرارتی آن به 12000 بی تی یو در ازای هر کیلووات ساعت خواهد رسید، انرژی مورد نیاز برای فشردگی 17 درصد محتویات انرژی گاز خواهد بود.
اجزای اصلی یک مثال سیستم ذخیره CBM مزرعه به قرار نشان داده شده در تصویر یک می باشد.
تصویر 1-شماتیک سیستم ذخیره در مزرعه برای بیومتان فشرده شده

BIOTRANS2
مخزن ذخیره کم فشار، بافری برای خروجی حاصل از تجهیزات به روز شده)ارتقا درجه یافته) بیوگاز می باشد.مخزن محتملا شامل یک یا دو ظرف هوابند بزرگ با ظرفیت ذخیره کافی برای حدود یک تا دو روز ارزش بیوگاز تولیدی می باشد.برای مثال، یک کارخانه شیر و سایر محصولات لبنی با 1000 گاو، تقریبا 30000 فوت مکعب بیومتان در روز تولید می کند.توجه کنید که با ذخیره سازی مختصر بیومتان، مقدار گاز ذخیره شده در مخزن ذخیره فشار پایین می تواند به تناسب افزایش یابد.مخازن ذخیره کم فشار ثابت و بزرگ مناسب برای این کاربرد عموما دارای طراحی مرسوم بوده و از طریق خیلی کارخانجات در دسترس می باشند.
به خاطر اینکه تقریبا غیر محتمل است که تقاضای نقلیه ای در مزرعه کافی برای تمام بیومتانی که یک مزرعه می تواند تولید کند وجود داشته باشد، اغلب یا تمام بیومتان باید نهایتا به ایستگاه سوخت رسانی مجدد انتقال یابد.بیومتان اساسا دانسیته انرژِی کمی در فشار اتمسفر دارد.بنابراین، راه اقتصادیتر و کارامدتر انتقال بیوگاز ارتقا درجه یافته این است که آن را به شکل فشرده شده در آوریم.از آنجا که ایستگاههای سوختگیری مجدد CNG معمولا CNG را در فشارهای 3000 تا 3600 پوند بر اینچ مربع تامین می کنند، CBM در فشارهای همسان یا بالاتر انتقال خواهد یافت تا نیاز به فشردگی اضافی ایستگاه سوخت گیری مجدد را به حداقل برساند.
کمپرسور بیومتان کم فشار را از مخزن ذخیره دریافت کرده و آن را به فشار 3600 تا 5000 پوند بر اینچ مربع می رساند.کمپرسور باید برای هندل کردن میزان جریان خروجی از تجهیزات بیوگاز ارتقا یافته ویژه شده باشد.برای مثال، یک کارخانه لبنی با 1000 گاو، چریان تقریبا 2000 فوت مکعب بیوگاز خام در ساعت تولید خواهد کرد.چندین کارخانه تولید کمپرسور تجاری در چنین گستره ای در دسترس می باشند(به عنوان مثال کارخانجات کمپرسور بائر و گرین فیلد)
خروجی کمپرسور CBM تعدادی از مخازن ذخیره فشار بالای ویژه که بطور موازی به هم متصل هستند و در یک تریلر پرتابل جای دهی شده اند را تغذیه می کند(در حالت سوخت گیری داخل مزرعه CBM ، مخازن ذخیره فشار بالا می توانند ثابت و بالقوه خیلی بزرگتر باشند) مخازن ذخیره فشار بالای پر تابل اندازه گذاری شده برای این نوع کاربرد از طریق گستره ای از کارخانجات تجاری قابل ابتیاع هستند( به عنوان مثال صنایع دینتک و دینامیک های عمومی)
ذخیره بیومتان مایع شده
بیومتان می تواند مایع شده و محصول شناخته شده ای تحت عنوان بیومتان مایع شده را تولید نماید.دو مزیت عمده بیومتان مایع شده حمل و نقل نسبتا آسان و قابلیت توزیع در وسایط نقلیه LNG یا CNG است.(دومی احتمالا از طریق تجهیزات ایستگاه سوخت گیری مجدد گاز طبیعی مایع فشرده شده که CNG را از ماده LNG تولید می کند ساخته می شود) با این حال، اگر بیومتان مایع شده در بیرون مزرعه استفاده شود، باید توسط کامیون های تانکر که معمولا ظرفیت 10000 گالن دارند انتقال یابد.به دلایل واضح اقتصادی، بیومتان مایع باید در مزرعه ذخیره شود تا زمانی که 10000 گالن را جمع می کند.
تصویر 2 فرآیند عمومی ذخیره LBM را قبل از استفاده یا انتقال نشان می دهد.مخزن ذخیره کم فشار، بافری برای LBM (بیومتان مایع شده) در بعد از اینکه خروج از تجهیزات مایع سازی بیومتان صورت گرفت می باشد.مخازن عمومی ذخیره LNG دارای دیواره های دو جداره می باشند.آن ها ظروفی هستند که از لحاظ حرارتی ایزوله بوده و ظرفیت های ذخیره سازی 15000 گالن دارند.آن ها ثابت بوده و روی زمین کارگذاری می شوند.(مخازن ذخیره کوچکتر LNG با ظرفیت ذخیره 6000 گالن نیز در دسترس هستند.با این حال آن ها فقط برای کاربردهای مزرعه ای مفید هستند و محتملا تقاضاهای مزرعه ای LBM نسبتا پایین است) برای یک کارخانه لبنی با 1000 گاو، 15000 گالن معادل با ارزش تقریبی 6 هفته تولید LBM است.خروجی LBM تجهیزات مایع سازی بیوگاز معمولا 50 پوند بر اینچ مربع است که فشار نرمال LBM در مخزن ذخیره کم فشار می باشد.مخازن ذخیره LNG از طریق چندین شرکت متخصص در تجهیزات LNG(مثل سوخت رسانی نکس جن) قابل ابتیاع می باشند.هزینه عمومی مخزن 15000 گالنی 170000 دلار می باشد.
از آنجا که فوق العاده نامحتمل است که تقاضای نقلیه ای در مزرعه تمام LBM تولیدی را به مصرف برساند، اغلب یا تمام LBM باید به ایستگاه سوخت رسانی مجدد انتقال یابد زیرا این جا جایی است که می تواند به وسایط نقلیه سوخت گیری شده با گاز طبیعی پخش گردد.بیومتان مایع از همان طریقه LNG منتقل می شود، یعنی این امر توسط کامیون های تانکر ایزوله شده طراحی شده برای انتقال مایعات برودتی صورت می پذیرد.
کامیون های تانکر استاندارد 10000 گالن LNG یا LBM را با فشار تقریبی 50 پوند بر اینچ مربع نگهداری می نمایند.
تصویر 2-شماتیک سیستم ذخیره برای بیومتان مایع شده

BIOTRANS3
یک پمپ تخلیه برای پمپاژ LBM از مخزن ذخیره کم فشار به کامیون تانکر مورد نیاز است.(تصویر 2) میزان جریان عمومی این نوع پمپ ها از 100 تا 200 گالن در دقیقه متفاوت است.پمپ های برودتی این نوع کاربردها از طریق گستره ای از کارخانجات قابل ابتیاع بوده و عموما بین 15000 تا 25000 دلار قیمت دارد.متصل کننده تخلیه یک متصل کننده استاندارد حدفاصل LNG است و معمولا شامل بخشی از یک پمپ تخلیه می باشد.
یک ایراد عمده LNG و در نتیجه LBM این است که مایع برودتی در طی ذخیره سازی گرم شده و منجر به افت LBM در اثر تبخیر از طریق شیر رهایش مخزن می گردد.برای به حداقل رسانیدن این افت ها، LBM باید بعد از تولید، نسبتا سریع استفاده شود.عموما توصیه شده که قبل از اینکه LBM استفاده شده یا به یک ایستگاه سوخت رسانی منتقل شود به مدت بیش از یک هفته ذخیره نگردد.ذخیره به مدت طولانی تر منجر به سطح غیر قابل پذیرش افت تبخیری می گردد.از آنجا که تانکرهای استاندارد LNG حدود 10000 گالن را حمل می کنند، تاسیسات مایع سازی کوچک مقیاس باید حداقل 3000 گالن LBM در روز را تولید نمایند.با این حال، تولید این مقدار LBM نیاز به تقریبا 8000 گاو دارد که فقط می تواند در تاسیسات لبنی نسبتا بزرگ یا هاضم های مرکزی یافت شود.
توزیع بیومتان
بیوگاز یک گاز سوختی کم ارزش و کم درجه است و بنابراین از لحاظ اقتصادی امکان پذیر نیست که آن را به هیچ فاصله ای حمل کنیم(هر چند دو جا در کالیفرنیا هست که بیوگاز برای ژنراتور از طریق خط لوله یک یا دو مایلی منتقل می شود) از سوی دیگر، بیوگاز از لحاظ اقتصادی قابلیت حمل با کامیون را ندارد.
در مقابل، بیومتان می تواند به یک نقطه دور مصرف، وابسته به نقطه مبدا، از طریق یکی از چند اختیار زیر منتقل گردد:
توزیع از طریق خط لوله اختصاصی بیومتان
توزیع از طریق خط لوله گاز طبیعی
انتقال روی جاده ای CBM
انتقال روی جاده ای LBM
توزیع از طریق خطوط لوله اختصاصی بیومتان
اگر نقطه مصرف نسبتا نزدیک به نقطه تولید باشد(مثلا کمتر از یک مایل) بیومتان عموما از طریق خطوط اختصاصی بیوگاز(مدفون یا بالای زمینی) انتقال خواهد یافت.برای مثال، بیومتان مختص استفاده بصورت سوخت نقلیه CNG می تواند از طریق خطوط اختصاصی به ایستگاه سوخت گیری مجدد CNG منتقل شود.برای فواصل کوتاه املاک اختصاصی که ضرورتی برای ساده سازی احساس نمی شود، این معمولا اقتصادی ترین روش محسوب می شود.هزینه های کارگذاری خطوط لوله بیومتان اختصاصی می تواند خیلی بالا باشد و محدوده ای از حدود 100000 تا 250000 دلار یا بیشتر در ازای هر مایل داشته باشد.توجه داشته باشید که بیومتان توزیعی از طریق خطوط لوله بیومتان اختصاصی باید قادر به رقابت با قیمت گاز طبیعی موجود در فروشگاهها باشد.
توزیع از طریق شبکه لوله گاز طبیعی
شبکه لوله گاز طبیعی یک ذخیره بالقوه نامحدود و سیستم توزیع بیومتان دارد.از آنجا که خطوط لوله گاز طبیعی عموما دارای متولیان خاص یا گاز شهری هستند، تولید کننده بیومتان باید موافقت صاحب خط لوله(مثلا متولی گاز محلی) را برای ارسال بیومتان به داخل خطوط لوله گاز طبیعی جلب کند.یک پیش نیاز برای حصول چنین توافقی اطمینان حاصل کردن از این موضوع است که بیومتان تزریقی به شبکه خط لوله گاز طبیعی استانداردهای(مثلا ترکیب) کیفی گاز خط لوله در قلمرو گاز محلی را فراهم نماید.به مجرد اینکه بیومتان به داخل شبکه لوله کشی گاز طبیعی تزریق می گردد، می تواند به عنوان جایگزین مستقیم گاز طبیعی با هر قیمت تجهیزاتی متصل به شبکه گاز طبیعی، شامل تجهیزات گاز خانگی، تجهیزات گاز تجاری/صنعتی و ایستگاههای سوخت گیری مجدد CNG استفاده شود.
همچنانکه ذکر گردید، هر گاز(از جمله بیومتان) انتقالی توسط شبکه لوله گاز طبیعی نیاز به برآورده ساختن استانداردهای کیفی گاز شرکت گاز محلی مقرر توسط صاحب شبکه لوله گاز طبیعی دارد.در کالیفرنیا، دو شبکه عمده توزیع خط لوله گاز طبیعی تحت مالکیت پی جی و ای و شرکت گاز کالیفرنیای جنوبی می باشد(سوکال گاز) این شبکه ها گاز طبیعی را به ترتیب برای اغلب کالیفرنیای شمالی و جنوبی فراهم کرده اند.علاوه بر پی جی و ای و سوکال گاز، تعدادی از اولیای امور گاز شهری در سراسر ایالت هستند که مالک و بهره بردار شبکه های توزیع خط لوله گاز طبیعیشان می باشند.کیفیت گاز پایه و نیازمندی های قابلیت تبدیل درونی دو شبکه در چهارمین بخش قانون 21 پی جی و ای و قانون سیم سوکال گاز آمده اند(هر چند این نیازمندی ها ممکن است وفق توافقات ویژه از دایره اعتبار خارج گردد)
در واقعیت، این احتمال هست که مقاومت مهمی توسط منابع گاز محلی به سوی کوشش های توزیع بیومتان از طریق شبکه لوله گاز طبیعی صورت گیرد.یک دلیل برای این مقاومت این است که وفق ملاحظه ای معقول، کیفیت ضعیف گاز ممکن است بالقوه تاثیرات منفی روی تجهیزات گاز بگذارد.در نتیجه، محتملا نیازمندی های فراوانی برای پایش کیفیت گاز و عدم اتصال به مخاطره اندازنده ایمنی منبع بیوگاز حاصل از شبکه لوله گاز طبیعی وجود دارند که هزینه های بالای کمرشکن برای تولید کنندگان گاز ایجاد می کنند.به علاوه، بیومتان توزیعی از طریق شبکه لوله گاز طبیعی احتمالا به اولیای امور گاز محلی فروخته خواهد شد و بنابراین باید قابل رقابت با قیمت کلی گاز طبیعی پیشنهادی توسط دیگر منابع گاز طبیعی باشد، هر چند ممکن است محتمل باشد که چرخ گاز با یک قیمت قابل چانه زنی به سوی استفاده کننده صنعتی همسایه چرخانده شود.
در 2005، تنها جایی در ایالات متحده که بیومتان به اولیای امور گاز به عنوان متمم هم ارز گاز طبیعی فروخته شد تصفیه خانه فاضلاب جنوبی کینگ کانتی در رنتون واقع در واشنگتن می باشد.این تصفیه خانه شامل یک هاضم بی هوازی و یک واحد شستشوی آب است که خط لوله بیومتان با کیفیت تولید می کند.بیومتان به اولیای امور گاز محلی فروخته می شود، انرژی صدای پوجت، که به نوبه خود مجددا بیومتان را به مصرف کنندگان گاز طبیعی می فروشد.جریانات محلی از این سناریو استقبال می کنند:انرژی الکتریکی در سیاتل فوق العاده ارزان است(0.025 تا 0.03 دلار به ازای هر کیلووات ساعت) و بنابراین بیومتان تولیدی توسط تصفیه خانه رنتون ارزشمندتر از انرژی الکتریکی است که می تواند توسط بیوگاز تولید شود.در کالیفرنیا، جایی که انرژی الکتریکی در حال حاضر بسیار گران تر است(0.08 تا 0.1 دلار به ازای هر کیلووات ساعت) اقتصادی تر است که انرژی الکتریکی از بیوگاز تولید شده و تبدیل بیوگاز به بیومتان صورت نگیرد.
انتقال جاده ای بیومتان فشرده شده
اگر توزیع بیومتان از طریق خطوط لوله اختصاصی یا شبکه گاز طبیعی غیر عملی یا بسیار گران باشد، انتقال جاده ای بیومتان فشرده شده ممکن است یک اختیار توزیع باشد.دانسیته انرژی بیومتان در فشار هوای آزاد فوق العاده کم است و در نتیجه برای انتقال اقتصادی در وسایل نقلیه جاده ای باید تا فشارهای نسبتا بالا فشرده شود(مثلا 3000 تا 3600 پوند بر اینچ مربع)
وقتی که انتقال جاده ای CNG یا بیومتان فشرده شده مورد نیاز است، وسایط نقلیه انتقال توده گاز طبیعی فشرده شده که به تریلرهای لوله ای ارجاع داده می شوند مورد استفاده قرار می گیرند.بخش مقررات حمل و نقل، CNG را در کلاس 2)گاز)، بخش 2-1 مواد خطرناک(قابل اشتعال) طبقه بندی کرده و فرض نموده است که انتقال جاده ای بیومتان فشرده شده همان نیازمندی ها را خواهد داشت.نیازمندی های عمده شامل موارد زیر می باشند:
انتقال در مخازن مصوب DOT (به عنوان مثال سیلندرهای فولادی بدون درز DOT-3AAX) که از فشار مربوطه مخزن تجاوز نمی کنند.
محتویات بخار آب کمتر از 0.5 پوند بر میلیون فوت مکعب(به عنوان مثال کمتر از 10 پی پی ام آب)
حداقل محتویات متان 98 درصد
علامت گذاری مواد خطرناک مناسب و مربوطه
بر مبنای هزینه های داده شده سرمایه گذاری تجهیزات و حمل و نقل مربوط به حمل و نقل جاده ای بیومتان فشرده شده و نیاز محتمل فشردگی اضافی در نقطه مصرف، این روش توزیع بیومتان یک راه حل طولانی مدت اقتصادی نخواهد بود.ترجیحا از این راه حل موقت در موقعیت های ویژه استفاده می شود.برای مثال، از این روش برای گسترش استفاده از سوخت نقلیه بیومتان فشرده شده در داخل یک فروشگاه جدید قبل از کارگذاری زیرساخت های سوخت گیری مجدد دائمی استفاده می شود.
انتقال جاده ای بیومتان مایع شده
انتقال جاده ای بیومتان مایع شده یک راه بالقوه آدرس دهی بسیاری از زیر ساخت های مرتبط با توزیع بیومتان می باشد.با این حال، این روش توزیع، چالش های فنی اضافی را معرفی می نماید.LNG توده در داخل تانکرهای LNG منتقل می شود.عموما وسایط نقلیه کلاس 8 شامل تراکتور بکسل کننده تانکر LNG 10 هزار گالنی می باشند.گاز طبیعی مایع در فشارهای نسبتا کم منتقل می شود(مثلا 20 تا 150 پوند بر اینچ مربع) ولی به خاطر اینکه این ماده یک مایع برودتی است(دارای درجه حرارت اسمی -260 درجه فارنهایت) نیاز به دستکاری ویژه دارد.مقررات DOT ایالات متحده LNG را بصورت یک ماده کلاس 2(گاز) در بخش 2-1 مواد خطرناک(قابل اشتعال) طبقه بندی کرده است.فرض شده است که انتقال جاده ای بیومتان مایع شده همان نیازمندی ها را دارا باشد:
انتقال در مخازن مصوب DOT (مثلا مخازن فولادی عایق بندی شده دوجداره)
حضور دو سیستم رهایش فشار مستقل
علامت گذاری حداکثر زمان سفر یکطرفه
علامت گذاری مواد خطرناک مربوطه
یکی از جذاب ترین سیماهای انتقال جاده ای بیومتان مایع شده این است که هم اکنون زیر ساخت ها و بازار آن موجودند.(علاوه بر عمل به عنوان سوخت برای وسایط نقلیه LNG ، بیومتان مایع شده قادر است برای فراهم کردن سوخت وسایط نقلیه CNG از طریق ایستگاههای سوخت گیری مجدد LCNG که LNG را تبدیل به CNG می کنند مورد استفاده قرار گیرد) در کالیفرنیا، جایی که تقریبا تمام LNG از دیگر ایالت ها وارد می شود، تولید داخلی LBM با توجه به هزینه های انتقال، مزیت رقابتی نسبت به LNG ایجاد می کند.در حالی که مایع سازی گاز لندفیل در تعدادی از موقعیت های سراسر ایالات متحده انجام شده است، این فناوری هرگز برای بیومتان تولیدی از فضولات کارخانجات لبنی یا مواد مشابه صورت نگرفته است.
همچنان که متذکر گردید، یک ایراد مهم LBM این است که باید بعد از تولید نسبتا سریع مورد استفاده قرار گیرد(عموما در یک هفته) تا از افت های مهم سوخت حاصل از تبخیر حرارتی ممانعت به عمل آید.از آنجا که تانکرهای استاندارد LNG حدود 10000 گالن LNG را حمل می کنند، تاسیسات کوچک مقیاس مایع سازی LNG باید حدود 3000 گالن بیومتان مایع شده در روز را تولید نمایند.این به تانکر سوخت مملو از LNG اجازه می دهد که برای توزیع اقتصادی به نقطه نهایی مصرف هر 4 روز یکبار بار گذاری شود.
چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.