چاپ
بازدید: 693

برای تعیین اندازه واحدهای بیوگاز خانگی نیاز به این است که علاوه بر نیاز گازی, میزان مصرف گاز لوازم گاز سوز نیز تعیین مقدار گردد.


جهت تعیین گاز مصرفی لوازم گازسوز می توانید اینجا را کلیک کنید
چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در وبسایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید لطفا اینجا را کلیک کنید.