چاپ
بازدید: 663

اندازه گذاری واحد بیوگاز بر پایه سه پارامتر ذیل صورت می گیرد:
تغذیه روزانه
زمان ماند و
حجم هاضم

اندازه واحد بیوگاز وابسته به متوسط تغذیه روزانه و زمان ماند هیدرولیکی مورد توقع برای مواد سیستم بیوگاز است. ظرفیت واحد باید بر مبنای دسترسی به مواد خام تعیین شود. ظرفیت واحد بر مقدار گاز تولیدی روزانه دلالت می کند. بر پایه یک مطالعه، هر کیلوگرم فضولات گاوی که با مقدار معادل، آب مخلوط شود و تحت شرایط بی هوازی قرار گیرد 0.04 متر مکعب یا 40 لیتر بیوگاز تولید می کند.
بر پایه دسترسی به فضولات گاوی، ظرفیت واحد بیوگاز ساخته شده می تواند بصورت زیر محاسبه شود:
1- گاو تقریبا 10 کیلوگرم فضولات در روز تولید می کند. فرض کنید که خانه ای 3 گاو دارد. هدف ما محاسبه ظرفیت واحد ساخته شده است.
2- سه گاو که هر کدام 10 کیلوگرم فضولات گاوی در روز تولید می کنند در مجموع 30 کیلوگرم فضولات روزانه تولید می کنند که سهم گاز تولیدی هر گاو برابر 0.04 متر مکعب یا 40 لیتر است. پس 30 کیلوگرم فضولات گاوی مجموعا 1.2 مترمکعب یا 1200 لیتر بیوگاز در روز تولید می کنند. پس ظرفیت واحد ساخته شده 1 متر مکعب خواهد بود.
مثال: برای تولید یک متر مکعب گاز روزانه مقدار فضولات گاوی مورد نیاز بصورت زیر محاسبه می شود:
یک متر مکعب تقسیم بر 0.04 متر مکعب به ازای هر کیلوگرم فضولات گاوی برابر 25 کیلوگرم فضولات گاوی می شود.
با تغذیه پایین واحد بیوگاز، تولید گاز پایین خواهد بود. در این حالت، فشار گاز ممکن است کافی نبوده و نتواند مایع را از حوضچه خروجی خالی کند. اگر مواد به مقدار خیلی زیادی به داخل هاضم تغذیه شوند و حجم گاز مصرف شود، مایع ممکن است وارد لوله گاز و تجهیزات شود.
جدول زیر نشان دهنده مقدار فضولات گاوی مورد نیاز برای ظرفیت های مختلف واحد می باشد:
جدول اندازه واحد و نیاز تغذیه روزانه

sitebio2
مقیاس گذاری هاضم
اندازه هاضم یا به تعبیری حجم هاضم بوسیله طول زمان ماند و مقدار مایع تخمیری روزانه تعیین می شود. مقدار مایع تخمیری مشتمل بر مواد تغذیه(فضولات گاوی) و آب اختلاطی است.
مثال:
بیست و پنج کیلوگرم فضولات گاوی & بیست و پنج لیتر آب= 50 لیتر مایع تخمیر
حجم هاضم محاسبه شده توسط فرمول
حجم هاضم برابر است با تغذیه روزانه بر حسب لیتر در روز ضربدر زمان ماند بر حسب روز
با فرض زمان ماند 40 روزه، حجم هاضم می تواند بصورت زیر محاسبه شود
حجم هاضم برابر است با 50 لیتر بر روز ضربدر 40 روز=2000 لیتر یا 2 متر مکعب
انتخاب مکان ساخت
انتخاب مکان ساخت اساسا با معیارهای زیر صورت می گیرد
مکان باید سادگی کارهای ساختمانی را تسهیل نماید.
مکان انتخابی باید به گونه ای باشد که هزینه ساختمانی حداقل گردد.
مکان انتخابی باید از فعالیت های بهره برداری و نگهداری آسان همچون تغذیه واحد، استفاده از شیر اصلی گاز، کمپوست و استفاده از مایع، چک کردن نشت گاز، آب زهکشی متراکم شده لوله خروجی و ... اطمینان حاصل نماید.
مکان باید ایمنی واحد را بیمه نماید.
برای بهره برداری راحت تر واحد و اجتناب از اتلاف مواد خام، به ویژه فضولات گاوی و خوک، واحد باید تا جای ممکن نزدیک طویله باشد.
مکان باید تا حدی بالاتر از محیط اطراف باشد. این کار از قطع درختان جلوگیری می کند. این کار باعث می شود که جریان مایع نیز براحتی به سوی حوضچه کمپوست جریان یابد.
برای موثر بودن عملکرد هاضم زیستی، درجه حرارت درست 20 تا 35 درجه باید در داخل هاضم نگهداری شود. بنابراین بهتر است که از جای سرد و مرطوب خودداری شود.
مکان آفتابی ترجیح دارد
برای اختلاط فضولات گاوی و آب یا جریان یافتن فضولات خوک به هاضم، مقدار آب قابل ملاحظه مورد نیاز است. اگر منبع آب دور باشد، هزینه حمل آب بیشتر می شود.
برای جلوگیری از آلودگی آب چاه یا آب زیرزمینی، منبع آب چاه یا آب زیرزمینی باید حداقل 10 متر دور از هاضم زیستی، به ویژه چاهک مایع، باشد.
اگر لوله گاز طولانیتر استفاده شود، هزینه افزایش می یابد، زیرا سیستم انتقال هزینه بر می گردد. به علاوه، خط لوله طولانیتر خطر نشت گاز را بیشتر می کند. قبل و بعد از استفاده از بیوگاز، شیر اصلی گاز که دقیقا بالای نگهدارنده گاز فیت شده است باید باز و بسته شود. بنابراین تا جایی که ممکن است واحد باید نزدیک مکان استفاده باشد.
مکان باید تا جای ممکن از درختان فاصله داشته باشد تا از آسیب حاصله از هاضم زیستی به درختان ممانعت به عمل آید.
برای اجتناب از احتمال فرورفتگی واحد، خاک باید ظرفیت حمل کافی داشته باشد.
موقعیت واحد بیوگاز
یک واحد بیوگاز نباید بیش از 5 متر از حوزه فاصله داشته باشد. حوضچه هاضم باید در فضای باز باشد و نباید نزدیک منبع آب یا آب طبیعی باشد، زیرا مدفوع حیوانی ممکن است به داخل منبع آب نشت پیدا کند. برای اجتناب از آسیب سیل، واحد باید در شیب و نه در منطقه پایین و گود قرار گیرد. برای اجتناب از خطر آلودگی، زیادی فضولات گاوی حاصل از حوضچه انبساط باید به داخل زمین کشاورزی یا مخزن ذخیره و نه توده های اب طبیعی همچون رودخانه ها جاری گردد.

sitebio
تصویر- موقعیت واحد بیوگاز
چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید, لطفا اینجا را کلیک کنید.