walden-pondپایلوت های بیوگاز آزمایشگاهی می توانند به منظور های مختلفی مورد استفاده قرار گیرند.اطمینان از اینکه گاز تولیدی, بیوگاز بوده و قابلیت سوختن دارد یکی از این منظورها است. تعیین فشار گاز مواد مختلف که همراه با تست نداشتن نشتی در سیستم صورت می گیرد منظور دیگر است و مشاهده حجم گاز تولیدی از روی میزان باد شدن تیوپ, که بر اساس آن می توان میزان تولید گاز مواد مختلف را با هم مقایسه کرد, منظور سوم است.


ما کلیه اهداف فوق را در پایلوت بیوگاز آزمایشگاهی تولیدی برآورده کرده ایم.
تصویر پایلوت بیوگاز تولیدی در ذیل دیده می شود. قیمت پایلوت 20 میلیون ریال است و شما می توانید جهت سفارش با شماره 09122039437 تماس حاصل نمایید.

 
pibio
 
چنانچه مایل هستید فعالیت خود را در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید, لطفا اینجا را کلیک کنید.