walden-pondتست آب بندی گاز سیستم های لوله کشی
اطلاعات زمینه
آب بندی گاز یک جنبه مهم از عنلکرد کامل واحد بیوگاز است. برای اطمینان از آب بندی، تمام واحدهای بیوگاز، باید با واحد تست تجهیز شوند. اگر مشکلی در نتیجه هاضم یا لوله کشی ایجاد شود، اختلافی ایجاد خواهد شد. قبل از برداشتن هر گامی، تعیین محل نشت، کاری حیاتی می باشد.


در یک سیستم لوله کشی طولانی، مفید و قابل توصیه است که چندین بخش از هم توسط شیرآلات مجزا گردند. این کار باعث می شود که هر بخش، جداگانه و مستقل تست شود. با این کار، نشت به سادگی تشخیص داده می شود.
فقط اگر سیستم لوله کشی آب بند باشد، ارزشمند است که یک تست فشار در گنبدی مخزن صورت گیرد. اگر شاخص فشار، کاهش نشان دهد، گنبد نمی تواند گاز را نگه دارد یا واحد بیوگاز قادر نیست در حداکثر فشار، تولید نماید. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که یک نشت در گنبد وجود دارد.
تست آب بندی فشار و گاز در هاضم بیوگاز و سیستم لوله کشی گاز
برای پیدا کردن کامل مشکل با حداقل صرف زمان و منابع، یک رویه سیستماتیک باید مورد پیروی قرار گیرد. اغلب عملکردهای غلط مرتبط با کیفیت ناکافی شعله می تواند مکان یابی شده و با آغاز به کار یک تست فشار، حل شود. اگر فقط لوله گاز برای نشت باید تست شود، استفاده از شاخص فشار موجود در مکان آشپزخانه، مناسب است(تصویر 1 را ببینید)

bytest1

تصویر 1- سیستم لوله کشی بیوگاز با واحد تست فشار و شاخص های فشار
معمولا یک فشارسنج گاز که فشار را بر حسب کیلوپاسکال نشان می دهد یا یک مانومتر(لوله خرطومی پر از آب) که فشار گاز سیستم را بر حسب ستون آب(یک سانتیمر ستون آب معادل یک میلی بار یا 0.1 کیلوپاسکال است) درج می گردد. اگر در مکان آشپزخانه یک شاخص فشار کارگذاری نشده است، نیاز است که یک واحد تست در مکان هاضم کارگذاری گردد. وقتی که فشارسنج گاز کارگذاری می گردد، شیر شاخص فشار باید در هنگامی که فشار تستی وجود ندارد بسته باشد. این امر از افت گاز در غشای فشارسنج گاز پیشگیری می کند، زیرا همیشه آب بندی کامل گاز وجود ندارد.
چطور تست فشار را در سیستم لوله کشی گاز انجام دهیم؟
برای انجام تست فشار در سیستم لوله کشی گاز، گام های زیر باید پیموده شوند:
1- تمام نقاط مصرف گاز بسته شوند(شیرهای اجاق)
در حالت سیستم لوله کشی مشتمل بر تله های آب، انتهای باز باید بخوبی بسته شود( با شیر یا توپی)
اگر مکان آشپزخانه با یک مانومتر یا فشارسنج گاز تجهیز شده است، این می تواند برای تست فشار مورد استفاده قرار گیرد(از گام 4 ادامه دهید)
اگر مکان آشپزخانه با مانومتر یا فشارسنج گاز تجهیز نشده است، واحد تست باید در مکان هاضم سرهم بندی گردد( از گام 2 ادامه دهید)
2- شیر اصلی را ببندید
تست فشار با یک واحد فشارسنج که به اتصال تی در لوله خروجی گاز بعد از شیر اصلی متصل است، انجام می گیرد(تصاویر یک و دو را ببینید)

bytest2

تصویر 2
3
لوله خرطومی واحد تست فشار را مهیا کنید و آن را با آب پر کنید( تقریبا نیمی از لوله باید پر شود)
توپی انتهایی لوله خروج گاز را باز کنید; از گاز برون ریز که در تله سیستم لوله کشی گیر کرده بود آگاه باشید.
واحد تست فشار را متصل کرده و آن را بخوبی با استفاده از نوار تفلون کاملا آب بندی نمایید.
هر باری که مجددا سر هم بندی می کنید، با استفاده از کف صابون آب بندی را چک کرده و اطمینان حاصل نمایید.
از گام 5 ادامه دهید.
4- شیر اصلی(2)، شیر آشپزخانه و شیر شاخص فشار (اگر موجود است) را باز کنید.
5- شاخص فشار(مانومتر یا فشارسنج)، فشار هاضم و سیستم لوله کشی را نشان می دهد
اگر فشار از مانومتر قرائت شود(تصویر 2 را ببینید)، باید اطمینان حاصل شود که لوله خرطومی در موقعیت عمودی فیکس شده و نتایج صحیح، قابل قرائت می باشند. بهترین حالت این است که لوله خرطومی در یک صفحه مدرج فیکس شده باشد تا قرائت راحت صورت گیرد.
فشار باید حداقل 70 سانتیمتر ستون آب/7 کیلوپاسکال باشد تا تست فشار معنی دار سیستم لوله کشی صورت گیرد.
اگر فشار خیلی پایین باشد، سیستم لوله کشی می تواند با دمش هوا داخل سیستم لوله کشی از طریق قطعه دهانی، تحت فشار قرار گیرد. در هنگام انجام این کار، فشار را ببینید تا از خروج آب از لوله یو شکل شفاف جلوگیری به عمل آید.
رویه آگر مکان آشپزخانه با یک شاخص فشار تجهیز شده است:
شیر اصلی را ببندید
لوله خرطومی را در مکان اجاق قطع اتصال نمایید.
انتهای لوله خرطومی را با پارچه یا منسوج، تمیز نمایید.
از طریق انتهای باز لوله خرطومی، هوا را داخل سیستم لوله کشی بدمید.
وقتی فشار در حد اکثر است، شیر آشپزخانه را ببندید.
لوله خرطومی را به اجاق اتصال داده و کاملا آّب بند نمایید.
دوباره شیر آشپزخانه را باز کنید.
رویه اگر واحد تست فشار مورد استفاده قرار می گیرد(تصویر 2 را ببینید):
داخل قطعه دهانی(3) بدمید و بلافاصله بعد از شروع دمش، شیر را در قطعه دهانی(4) باز کنید.
وقتی فشار در سطح حداکثر است(4)، شیر را در قطعه دهانی ببندید، زیرا سیستم معمولا برای بین 60 تا 120 سانتیمتر ستون آب طراحی شده است.
6- شیر اصلی را برای حدود 30 دقیقه ببندید، فشار قرائت شده را در فواصل پنج دقیقه چک کرده و مستند نمایید( سانتیمتر ستون آب یا پاسکال)
اگر فشار پایین می افتد، نشت در سیستم لوله کشی وجود دارد و سیستم لوله کشی گاز نیاز به تعمیر دارد.
7- شیر اصلی را دوباره باز کنید.
اگر فشار در قیاس با شروع رویه آزمایش، افزایش یابد، گاز تولید شده و یا مایع( فاضلاب مواد مغذی) وارد هاضم شده است.
فشار اولیه مورد دلالت قرار نگرفته و هیچ افزایش فشاری در طی بستن شیر اصلی نمی تواند مورد دلالت قرار گیرد. پس، لوله گاز بسته شده یا تولید بیوگاز در هاضم وجود ندارد.
در این حالت، نیاز است که با یک چوب یا ایجاد فشار تست هاضم، برای بر طرف کردن گرفتگی، اتصال تی لوله خروجی گاز را باز کنیم.
چنانچه مایل هستید فعالیت خود را در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.