walden-pondبیوگاز، یا متان، یک سوخت تمیز است؛ سوختی سبز که برای گرمایش و پخت و پز، تولید انتقال و انرژی مورد استفاده قرار می گیرد و شما خودتان هم می توانید آن را تولید نمایید.
گاز طبیعی که از طریق لوله به میلیون ها مصرف کننده در امریکای شمالی، اروپا و هر جای دیگری می رسد هم متان است؛ هر چند آن از بیوگاز خالصتر است. از لحاظ تجاری آن ها یکی هستند، ولی در جایی این یکی بودن به انتها می رسد.


گاز طبیعی واقعا طبیعی است؛ همانطور که نفت خام واقعا طبیعی است و همانند نفت خام، آن هم سوخت فسیلی است. آن بطور سنگینی فرآیند می شود. محصول آن وابسته به ورودی سوخت فسیلی در هر گام مسیر است، و آن در گرمایش جهانی نقش دارد.
همانند دی اکسید کربن، متان هم گاز گلخانه ای است. در حقیقت، آن 23 بار بدتر از دی اکسید کربن است. ولی، همانند دی اکسید کربن، متان تولیدی در چرخه طبیعی رشد و فساد، از لحاظ اقلیمی خنثی است. برای اطلاعات جزیی در این باره می توانید "گازهای گلخانه ای و گرمایش جهانی" را ملاحظه نمایید.
تولید و استفاده از بیوگاز بخشی از چرخه طبیعی است. آن در گرمایش جهانی نقش ندارد.
لندفیل ها و تل آشغال هایی که متان را نشت می دهند، سهم عمده ای در ایجاد گرمایش جهانی تولیدی توسط انسان بر عهده دارند.
ولی شما بیوگاز را به داخل اتمسفر رها نمی کنید، و وقتی آن را می سوزانید، فقط دی اکسید کربن و بخار آب را منتشر خواهید نمود.
متان گاز مرداب هم نامیده می شود. در قرون وسطی، مردم، انوار شبح مانند سو سو زننده ای در شب می دیدند که به برخی خرافات و هراس های بی دلیل دامن می زد. امروزه، به منبع این هراس ها و خرافات، که گاز مرداب بوده است، پی برده شده است. قبل از زهکشی مرداب ها، انگلیسی ها در معرض مالاریا بودند( که در نوشته های شکسپیر تحت عنوان "آگ" معرفی شده است) بیماری ناتوان کننده دیگر در 120 سال قبل تعریف شده و حالات عمومی مبتلایانی که نزدیک مرداب ها زندگی می کنند، مشتمل بر تب های مکرر، ترشرویی و عبوسی و ...، را بیان می کند.
به آنچه گفتم فکر کنید. در ضمن شما با بلایای نشات گرفته از تولید متان مواجه نخواهید شد، زیرا واکنش ها در محفظه بسته اتفاق می افتند.
بعضی از واقعیت ها
بیوگاز بطور عموم شامل 55-65 درصد متان، 30-35 درصد دی اکسید کربن، مقداری نیتروژن، هیدروژن و ناخالصی است. ارزش حرارتی آن حدود 600 بی تی یو در ازای هر فوت مکعب است( 21 بی تی یو در ازای هر لیتر)
گاز طبیعی شامل حدود 80 درصد متان است، با ارزش حرارتی حدود 1000 بی تی یو در ازای هر فوت مکعب( 35 بی تی یو در ازای هر لیتر)
با فیلتر کردن بیوگاز، یا زدایش آن، می توانیم دی اکسید کربن و دیگر ناخالصی ها را حذف کنیم و بی تی یو را بالا ببریم.
دو نوع عمده هاضم وجود دارد، هاضم های پیوسته و ناپیوسته. هاضم های ناپیوسته با مخلوطی از زائدات آلی و آب پر شده و مهر و موم می شوند( بصورت مایع در می آیند) وقتی تولید گاز متوقف شد، بهره برداری از هاضم آغاز می گردد. هاضم های مستمر، روزانه از مایع تغذیه می شوند، هضم زائدات و تولید گاز و کود مایع روزانه و مستمر صورت می گیرد.
در دمای 25 تا 35 درجه سانتیگراد، 77 تا 95 درجه فارنهایت، هضم بیوگاز به بهترین صورت انجام می شود.
یک پوند(0.45کیلوگرم) فضولات گاوی در دمای حدود 28 درجه سانتیگراد( 82 درجه فارنهایت) حدود یک فوت مکعب گاز تولید می کند که به کار پخت و پز یک وعده غذای روزانه 4 تا 6 نفر در هند می آید.
حدود 1.7 مترمکعب بیوگاز(60 فوت مکعب) معادل یک لیتر بنزین است( یک چهارم گالن) کود تولیدی یک سال یک گاو می تواند متان کافی برای جایگزینی 200 لیتر بنزین(35 گالن) تولید نماید.
داستان های ساختگی
جدا از گاز، هاضم ها می توانند لجن مازاد و کفاب، مایع مانده از دوغاب اولیه، تولید کنند. زائدات غنی از مواد مغذی گیاهی هستند و اغلب به عنوان بارور کننده آلی عالی محسوب می شوند. بسیاری از منابع چنین ادعایی را مورد پذیرش قرار داده اند.
هر چند، تقریبا همیشه مهندسین، نه بیولوژیست ها، سیستم های بیوگاز را طراحی می کنند و آن ها متمایل هستند که مواد شیمیایی را مواد شیمیایی، طوری که واقعا هستند، در نظر بگیرند. این مواد شیمیایی ویژه، حقیقتا، از مواد آلی و مغذی تشکیل شده اند. ولی این امر از آن ها بارور کننده نمی سازد. در حقیقت، آنها کرم خاکی ها و میکروارگانیزم های خاک را از بین می برند، که پایه ای برای حاصلخیزی خاک هستند. این امر باعث می شود که بیولوژیست ها بگویند:
قرار دادن ایزنیا فوئتیدا( کرم کود) در لجن به تازگی خارج شده از هاضم بی هوازی یا مدفوع انسانی تازه بیرون آمده منجر به نرخ مرگ و میر 100 درصد در چند ساعت می گردد.( برگرفته از نیازمندی های فیزیکو شیمیایی محیط زیست کرم خاکی ایزنیا فوئتیدا، توسط دیوید ای کاپلان، روی هارتنستین، ادوارد اف. نوهاسر و میشائیل آر ملکی، بیولوژی خاک و بیوشیمی خاک، جلد 12، صفحات 347-52، پرگامون پرس، 1980)
هضم بیوگاز یک فرآیند بی هوازی است( بدون اکسیژن)، بر خلاف کمپوست که فرآیندی هوازی می باشد( با اکسیژن) کمپوست داغ می شود( 60 درجه سانتیگراد یا بیشتر)، هاضم بیوگاز داغ نمی شود. هضم بی هوازی تولید اسیدهای چرب فرار اسیدهای آلی فرار می کند که هر دو فیتو توکسین هستند( سموم گیاهی) این ها چیزهایی نیستند که بخواهید خاکتان داشته باشد.
لجن و کفاب به توده کمپوست خود اضافه کنید. هضم بی هوازی در شرایطی که با کمپوست سازی داغ هوازی مزدوج شود بهترین حالت را ایجاد کرده و باعث می شود که زائداتی تولید نشود.( زائدات تولیدی غیر قابل مصرف "صفر" باشد) همچنین، گرمای توده کمپوست فعال می تواند در تولید آب داغ به کار گرفته شود، که به معنای این است که شما می توانید در طی آب و هوای سرد از کمپوست برای ایجاد درجه حرارت کاری هاضم استفاده نمایید.
داستان ساختگی دیگر این است که فرآیند هضم پاتوژن های کود( گاو، خوک، ماکیان، کود انسانی مواد عمومی هاضم های بیوگاز هستند) را از بین می برد. کمپوست سازی داغ ، وقتی که به درستی انجام نشود، پاتوژن ها را با اطمینان زیادی از بین می برد، ولی هضم بیوگاز پاتوژن های موجود در کود و فضولات حیوانی را از بین نمی برد.
واحدهای بیوگاز هندی زمان ماند کوتاهی دارند. غیر محتمل است که آن ها انگل های روده ای را تخریب کنند( که در بسیاری روستاهای هند بطور گسترده شیوع دارند) در نتیجه، اگر لجن بیوگاز به عنوان بارور کننده استفاده شود، محتملا گسترش امراض روده ای را ازدیاد خواهد بخشید( از تامین انرژی و آب روستا توسط واحدهای بیوگاز اجتماع، UNDP)
و:
در زمانی که در 1970 ، در هند و افریقای جنوبی، روی تولید گاز کود(هضم بی هوازی) مطالعه می کردم، ملاحظه کردم که نقص سیستم غلظت بالای پاتوژن ها در مایع منتج می باشد....مشکل پاتوژن سبب شد که من پژوهشی که برای یافتن یک منبع معتبر انرژی آغاز کرده بودم را کنار گذاشته و سراغ کمپوست سازی هوازی بروم( والکر بنت، فهرست شرح باغداری ارگانیک، 15 اکتبر 1999)
می دانید که مشکل بالا ادامه دار نیست. افزودن لجن و روآبه توده کمپوست پاتوژن ها را خواهد کشت.
اگر در موقعیت کمپوست سازی نیستید، زائدات مایع و لجن توالت موجود در تاسیسات تصفیه خانه شهری می تواند مورد استفاده شما قرار گیرد و این همه آن چیزی که شما در این زمان می خواهید است.پ
اگر ماکیان نگه می دارید، راهی بهتر برای استفاده از لجن در اختیار شما خواهد بود، هر چند شما به مقدار زیادی از آن نیاز ندارید.
اماها
تولید بیوگاز ممکن است کاملا به آن سادگی ها که به نظر می رسد نباشد.
بطور خلاصه: " باکتری های بی هوازی به محیط زیستشان حساس هستند و نیاز به شرایط ایده آل دارند تا کارآیی فرآیند هضم را به حداکثر برسانند. یک محیط ایده آل برای باکتری ها یک محیط گرم( تقریبا 95 درجه فارنهایت)، بدون اکسیژن، دارای پی اچ بین 6.6 و 7.6، دارای ترکیبی از دی اکسید کربن و متان، دارای منبع پایدار مواد آلی برای تغذیه می باشد."
"اغلب اختیارات تخمیر بی هوازی بسیار حساس به عملکرد بوده و مشکل کنترل می شوند" ( وفق مطالعات تولید بیوگاز از فرآورده های لبنی؛ دانشکده علوم اوکلاهما)
پشیمان نشوید! می توانید انجامش دهید! مطالعات و منابع فراوان کمک کننده در دسترس هستند و به شما کمک می کنند تا در شرایط ویژه بهترین تصمیم را اختیار نمایید. جلو بروید!
بیوگاز به عنوان سوخت وسیله نقلیه
گاز- 10 سنت به ازای هر گالن- بله! پیتر اچ ویس، ونکوور
شما، اگر بخواهید، می توانید خودرو خود را با سوختی که فقط لیتری 2.5 سنت قیمت دارد به راه اندازید( 10 سنت در ازای هر گالن) در این صورت شما با مصرف هر گالن 5 مایل بیش از حالت موجود رانندگی خواهید کرد. در ضمن، دود خروجی از اگزوز تمیزتر بوده و کاهش اساسی در دی اکسید کربن خروجی اتفاق می افتد. در نتیجه، سهم قابل توجهی در کاهش اثرات گلخانه ای اتفاق می افتد.

نکته اول: چنانچه متن بالا نیاز شما را بر آورده نکرده است، کلیدواژه خود را در قسمت جستجو( بالای صفحه) وارد کرده و مقالات مرتبط با خواسته خود را ملاحظه نمایید. شاید یکی از آن ها بر طرف کننده نیاز شما باشد
نکته دوم: در صورت تمایل به اخذ مشاوره تلفنی از قوانین مشاوره، مندرج در بالای صفحه یا صفحه نخست، کسب اطلاع نمایید.
نکته سوم: چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.

#بیوگاز #گرم_کردن_بیوگاز #محمد_ماکویی #مدیریت_مواد_زائد_جامد #افسانه_بیوگاز