walden-pond

comtobeچرا من نیاز به بستر برای جعبه کرمی دارم؟(کد 0474)
نمی توانم فقط با خرده های غذا به کرم ها غذا بدهم؟
سوال: چرا من نیاز به بستر برای جعبه کرمی دارم؟ آیا خوب نیست که فقط با خرده های غذا کرم ها را تغذیه کنم؟

کمپوست سازی کرمی چیست؟
در کمپوست سازی کرمی از کرم هایی استفاده می شود که خرده های غذا و دیگر مواد آلی را به الحاقیه های خاک ارزشمند که ورمی کمپوست یا کمپوست کرمی نام دارند بر می گردانند. کرم ها خرده های غذا را می خورند و آن ها همچنانکه از بدن کرم می گذرند تبدیل به کمپوست می شوند. کمپوست از انتهای دمی کرم خارج می گردد. بعدا از این کمپوست در جهت رشد گیاهان استفاده می گردد. برای فهم اینکه چرا ورمی کمپوست برای گیاهان خوب است، به خاطر بیاورید که کرم ها خرده های سبزی و میوه غنی از مواد مغذی را می خورند و آن ها را به کمپوست غنی از مواد مغذی بر می گردانند.