walden-pondمدیریت زباله یکی از چالش هایی است که با افزایش جمعیت شهری ما را بیش از پیش درگیر خویش می نماید.
موفقیت و شکست مدیریت زباله در دستان تک تک ما شهروندان قرار دارد.ما نمی توانیم منتظر بمانیم تا دولت گام های مناسب را بردارد.در واقع بهتر است که روی تعدادی از داوطلبین خانه ها یا اجتماعات حساب کنیم که نه فقط مدیریت زباله های طبقه یا آپارتمان خود را انجام می دهند,بلکه درگیر برنامه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی منطقه ای که در آن زندگی می کنند نیز هستند.

گمان می کنید اگر بخواهیم "بازیافت زباله از مبدا" و "جداسازی زباله های تر و خشک" را در کشورمان جا بیندازیم,بهتر است در بدو امر سراغ افراد فرادست جامعه برویم و یا برعکس دست به دامان اشخاص رده پایین اجتماع گردیم؟!