walden-pondبرای پی بردن به این سوال نیاز به پیمودن دو گام ساده داریم.
در پاسخ به سوال بالا باید به یک اشتباه عمومی اشاره کنیم.
اشتباه این است که مردم اندازه کیسه زباله شان را بر پایه اندازه سطل آشغال انتخاب می کنند.

زباله چیست؟
همه چیزهایی که ما بعد از قدری استفاده دور می اندازیم زباله است.زباله ها همراه هرچیزی که ما بوجود می آوریم هستند.زباله های خانگی می توانند محدوده بزرگی از مواد را تشکیل دهند که از میان آن ها می شود به سبزیجات, پلاستیک, گوشت, استخوان ها, میوه ها, باتری های استفاده شده ,کاغذ و غیره اشاره نمود.