walden-pondانتخاب کیسه زباله ممکن است ساده به نظر برسد و خریدار کافی بداند که کیسه زباله با اندازه سطلی که در آن قرار می گیرد جور در بیاید!با این حال اگر شما با اصطلاحاتی آشنا باشید قادر خواهید بود بهترین خرید کیسه زباله را با بهترین و مناسب ترین هزینه ممکن صورت دهید.

جداسازی آبی/سبز چیست؟
برنامه جداسازی زباله های آبی/سبز راهی ساده برای ساکنین است که زباله ای که راهی اماکن دفن می کنند کم نمایند.برنامه جداسازی راهی برای جداسازی ضایعات شما در دو طبقه آب و سبز است که بازیافت یا کمپوست خواهند شد.زباله های سبز در داخل کیسه های شفاف سبز رنگ قرار داده می شوند و شامل محصولات قابل کمپوست شدن هستند که عموما از عناصر تر و خاکی تشکیل شده اند.ضایعات آبی در کیسه های آبی قرار می گیرند و شامل عناصر خشکی هستند که ممکن است قابل بازیافت باشند یا نباشند.