walden-pondچطور یک واحد بیوگاز با اندازه متوسط بسازیم؟
معرفی: چطور یک واحد بیوگاز با اندازه متوسط بسازیم؟
شرح ماجرا:من دوست دارم با منابعی که به سادگی در دسترس قرار می گیرند،چیزهای ساده تری بسازم.گفته مورد علاقه من این است:"یک مرد باید بتواند پوشک بچه عوض کند،طرح یک حمله را تهیه کند،شکم یک خوک را پاره کند، یک ساختمان را طراحی کند و ..."
مدت ها قبل من در باره چگونگی ساخت نمونه ساختنی واحد بیوگاز با هاضمی به ظرفیت 50 لیتر مطلب نوشتم.

بازیافت:
بازیافت به فرآیندی ارجاع داده می شود که در آن با استفاده نز مواد زائد جامع محصولات جدید تولید می شود.این محصولات جدید توسط تمیز سازی و فرآیند مجدد محصولات قدیمی به چیزهایی که توسط عموم قابل استفاده مجدد باشند، ساخته می شوند.