walden-pondبرای خرید کاغذهای باطله آمده بود اما علیرغم توافقات اولیه در مورد مبلغ ,کلی از قیمت پرداختی را به علت وجود کاغذهای رنگی کم کرد زیرا که می بایست علاوه بر صرف "زمان","کار" و "سرمایه" زیادی را مصروف تفکیک کاغذهای رنگی از سایر کاغذها می نمود!

BADPLAST1

*اگر به خوبی به بطری آب معدنی یا ظرف محتوی خامه صبحانه نگاه کنید,علامتی مثلثی را خواهید یافت که داخل آن یک عدد نوشته شده است!شاید باورش سخت باشد اما این عدد نشان دهنده این است که پلاستیک مورد نظر تا چه اندازه برای سلامتی شما خطر دارد.مقاله زیر طبقه بندی انواع پلاستیک ها و خطرات آنها را نشان می دهد.