walden-pondچطور بهترین اندازه ظرف آشغال خانه تان را تعیین کنید؟!
وقتی میهمانی به پایان می رسد یا شام خورده می شود صاحب خانه ها و میزبانان خود را در حال جمع کردن بسته بندی های کاغذی,غذاهای نیم خورده و بشقاب های کاغذی می بینند.در زمان هایی مثل این , ظروف آشغال نیاز دارند که بطور آشکاری جدا باشند.وقتی خانه ای هر روزه زباله تولید می کند مهم است که کمی فکر روی ظروفی بگذاریم که قرار است زباله ها را نگهداری و دفع نمایند.انتخاب بهترین سطل می تواند این طور معنا شود که برای جاهای مختلف درون و بیرون خانه بیش از یک سطل مورد استفاده قرار گیرد.

برای پی بردن به این سوال نیاز به پیمودن دو گام ساده داریم.
در پاسخ به سوال بالا باید به یک اشتباه عمومی اشاره کنیم.
اشتباه این است که مردم اندازه کیسه زباله شان را بر پایه اندازه سطل آشغال انتخاب می کنند.