walden-pondآیا با دورریزهای خانگیتان مشکل دارید!؟کمی بیشتر فکر کردن به راههای مدیریت مواد زاید جامد خانگی می تواند به شما کمک کند که آنها را بهتر سازماندهی نمایید.با طرح ریزی دقیق تر شما هم در هزینه هایتان صرفه جویی خواهید نمود و هم به محیط زیستتان آسیب کمتری وارد می سازید.در گام یک شما متوجه می شوید که چطور با زباله ها,خرده های غذا و مواد قابل بازیافت برخورد نمایید.

یکی از کلیدهای موفقیت در تولید کمپوست هوادهی است.باکتری ها به اکسیژن نیاز دارند تا بتوانند تنفس کرده و کمپوستی غنی تولید نمایند.یک راه برای هوادادن به کمپوست استفاده از چنگک یا وسیله ای است که کمپوست را می چرخاند.هرچند اگر شما کمپوستتان را در وسیله ای معلق نگاه دارید, مجبورید کاری کنید که ظرف چرخانیده شود.از آنجا که اغلب بشکه های کمپوست می توانند گران باشند, شما ممکن است علاقمند باشید که یکی از آنها را خودتان با هزینه ای کمتر و صرف یک ساعت وقت بسازید.