walden-pondزباله چیست؟
همه چیزهایی که ما بعد از قدری استفاده دور می اندازیم زباله است.زباله ها همراه هرچیزی که ما بوجود می آوریم هستند.زباله های خانگی می توانند محدوده بزرگی از مواد را تشکیل دهند که از میان آن ها می شود به سبزیجات, پلاستیک, گوشت, استخوان ها, میوه ها, باتری های استفاده شده ,کاغذ و غیره اشاره نمود.

جداسازی زباله در منبع در بنگالور انجام می شود.در اینجا ما مدیریت مواد زیاد جامد در آپارتمان را معرف حضور شما می نماییم.
در اینجا ما فرآیندی ساده را معرفی می کنیم که به مدیریت مواد زاید به گونه ای منجر می شود که حداکثر مشارکت ساکنین و انقلابی اساسی در عمل را ایجاد می نماید.