walden-pondواحد بیوگاز چیست؟ تجربه ای از کنیا
واحد بیوگاز یک هاضم بی هوازی است که بیوگاز را از فضولات حیوانی و محصولات انرژی زا تولید می کند.

خوبی "کنتور" آب این است که میزان آب مصرفی را "اطلاع رسانی" می کند!خوبی این نحوه "اطلاع رسانی" هم این است که صاحبخانه می تواند با کاستن از میزان آب مصرفی,آب بهای ماهیانه خود را کم کند و در ضمن نگران حرف و حدیث "دولتی ها" که "پس دولت چگونه باید از عهده تامین مخارج خود بر بیاید؟!" نباشد؟!