walden-pondخلاصه
مشکل:تامین سوخت آشپزی, دفع زایدات,غلبه بر ناکارآمدی هاضم های سنتی تولید بیوگاز حاصل از فضولات احشام
ایده:فرآیند خیلی کارآمد مخازن "تهیه بیوگاز زیستی " که حاوی کالری بالایی از زایدات مورد استفاده برای هضم باکتریولوژِیکی می باشد.سیستم به وسیله هر خانه ای قابل استفاده است.
سختی:ساخت:راحت تا متوسط,استفاده :آسان.هاضم باید در درجه حرارت های بین 32 و 37 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

shir