walden-pondخلاصه اجرایی
یک راکتور بیوگاز مقیاس کوچک یا هاضم بی هوازی یک فناوری تصفیه بی هوازی است که مایع هضم شده ای تولید می کند که می تواند به عنوان بارور کننده مورد استفاده قرار گیرد و بیوگازی می سازد که به عنوان انرژی مصرف می گردد.بیوگاز مخلوطی از متان,دی اکسید کربن و گازهای نادر دیگر است که می تواند به گرما,الکتریسیته و روشنایی تبدیل شود.راکتورهای بیوگاز مقیاس کوچک عموما برای تولید بیوگاز در مقیاس کوچک طراحی شده اند تا در مقیاس های خانگی و یا در اجتماعات روستایی مورد استفاده قرار گیرند.راکتورهای هوابند با فضولات حیوانی مزرعه پر می شوند.ضایعات آشپزی و باغ می توانند اضافه شوند و توالت ها مستقیما می توانند به راکتور متصل گردند تا تصفیه همزمان مدفوع هم صورت گیرد.

یک هاضم استوانه ای بیوگاز 55 گالنی
در بیوگاز های با مقیاس کوچک و خیلی کوچک یکی از روش ها استفاده از استوانه های قدیمی 55 یا 30 گالنی است.واقعیت این است که استوانه هایی با این حجم جواب خیلی خوبی داده اند اما در بکار گیری آن ها 4 نکته کلیدی وجود دارد که می بایست مورد توجه قرار گیرند: