walden-pondBADPLAST1

*اگر به خوبی به بطری آب معدنی یا ظرف محتوی خامه صبحانه نگاه کنید,علامتی مثلثی را خواهید یافت که داخل آن یک عدد نوشته شده است!شاید باورش سخت باشد اما این عدد نشان دهنده این است که پلاستیک مورد نظر تا چه اندازه برای سلامتی شما خطر دارد.مقاله زیر طبقه بندی انواع پلاستیک ها و خطرات آنها را نشان می دهد.

فشارنده سبز به شما کمک می کند که حجم بطری های پلاستیکی زاید و قوطی ها را تا 80 درصد کم کنید.استفاده از فشارنده ساده است و در عین حال نیاز به نیروی الکتریکی ندارد.در ساخت این فشارنده از موادی استفاده شده که قادرند با انواع بطری های پلاستیکی و قوطی ها سازگار باشند و اندازه اولیه این محصولات را به 20 درصد اندازه اولیه برسانند.