walden-pondاگر به اطراف و اکناف خانه یا محل کار نگاه کنید,محصولات زیادی را خواهید دید که از پلاستیک درست شده اند.سطل بازیافت شما,ماشین آتش نشانی بچه تان که در یک گوشه افتاده است,ظرف آسپیرین در کابینت داروها و بطری آب روی پیشخوان نمونه هایی از محصولات پلاستیکی می باشند.
تمامی این محصولات از پلاستیک ساخته شده اند,هر چند هر کدام منحصر به فرد و متفاوت از دیگران می باشد.این چیزی است که وقتی در باره محصولات پلاستیکی فکر می کنیم,کمتر مورد توجه قرار می گیرد و تازه این در حالی است که اصولا در باره محصولات پلاستیکی فکر کنیم.

چطور یک واحد بیوگاز را در حیاط پشتیتان بسازید؟
هر کس که مقدار قابل توجهی زایدات زیستی تولید می کند و بویژه ان هایی که در مزارع کشور زندگی می کنند, اغلب یک رویای شخصی دارند و آن این است که واحد بیوگاز خودشان را داشته باشند.
دلیل اینکه چرا خیلی ها در ساخت واحد بیوگاز موفقیت کسب نمی کنند این است که به آسانی ابعاد بیش از حد لازم تخمین زده شده و در نتیجه طرح شکست می خورد.