walden-pondاین سوال را غالب مشتری ها می پرسند و انصافا پاسخ آن چندان ساده نیست.
نقطه شروع جواب رسیدن به این نکته است که شما چقدر زباله خانگی تولید می کنید و سطل زباله آشپزخانه را هر چند وقت یکبار خالی می نمایید.این نیز مهم است که شما با شمای بازیافت محله آشنا باشید و بدانید که تواتر جمع آوری زباله های شما به چه صورت است.

ادامه مطلب: چه اندازه سطل زباله ای مورد نیاز است؟

اگر بخواهید قیمت پسماندهای خشک خود را بدست آورید می توانید سری به یکی از غرفه های بازیافت بزنید.با این حال شاید برایتان جالب باشد که بدانید هر عدد(نه هر کیلو) از پسماندهای خشکتان را غرفه های بازیافت به چه قیمتی بر می دارند.ما در اینجا برای کمک به شما چند نمونه را آورده ایم که به مرور موارد را بیشتر هم خواهیم نمود*

ادامه مطلب: قیمت پسماندهای خشک دم دستی