walden-pondکمپوست سازی اختیار فوق العاده ای است که اثرات زیست محیطی را کاهش داده و افزودنی خاک مفید و طبیعی را فراهم می کند.هر چند، شما ممکن است فضای بیرونی کافی برای کمپوست سازی سنتی توده ای در اختیار نداشته باشید.ورمی کمپوست اختیاری فوق العاده است که به بهره برداری درونی کمپوست با حداقل ملاحظات فضایی می انجامد.شما یک حوضچه کمپوست را در جایی که خرده های غذایی را برای کرم ها پرت کرده اید تا تغذیه کرده و خاک غنی ایجاد کنند درست می کنید.

در باره من: من مهندس نرم افزار فول تایم هستم و از پروژه های مختلف وقت اضافه ام، از جمله اردوینو، الکترونیک، پرینت سه بعدی و کارهای چوبی لذت می برم.
ورمی کمپوست که تهیه کمپوست با استفاده از کرم است فوق العاده ساده بوده و برای گیاهان بسیار خوب است.همه شما نیاز به جعبه ای دارید که کرم ها را درون آن قرار دهید و علاوه بر آن نیاز به مقداری مواد آلی نیز خواهید داشت.من آن ها را داخل خانه ام نگه می دارم(بو مشکلی نیست)، پس آن ها همیشه درجه حرارت خوبی خواهند داشت.اگر می خواهید آن ها را در محیط بیرونی نگهداری کنید، توجه داشته باشید که در هنگام داغی هوا آن ها را از برابر آفتاب دور نگه داشته و در هنگام سردی هوا آن ها را در برابر آفتاب بگذارید.کفایت این امر کاملا بستگی به جایی که شما زندگی می کنید دارد.