walden-pond
جمع آوری خانه به خانه زباله چیز عجیب و غریبی نیست!این گونه جمع آوری زباله همان روشی است که در سالیانی طولانی مورد استفاده قرار می گرفت و انصافا هم خوب جواب می داد!در این روش به جای آنکه زباله در داخل ظرف زباله پلاستیکی یا فلزی بزرگی که در بیرون منزل مستقر است و جایگاه موقت جمع آوری زباله نام دارد ریخته شود,

کمپوست فرآیندی ساده و ارزان است که در طی آن ضایعات آشپزخانه و باغ و باغچه شما به غذایی مقوی و ارزشمند برای باغ و باغچه شما تبدیل می شود.تولید و استفاده از آن ساده است!

دلایل زیست محیطی!
شما وظیفه دارید که به سهم خویش زباله ای که به مراکز دفن فرستاده می شود را کاهش دهید!پژوهش های جدید ثابت کرده است که حتی خانواده هایی که هم اکنون در حال تولید و استفاده از کمپوست هستند, نیمی از ضایعات غذایی خویش که قابلیت تبدیل به کمپوست دارند را در کیسه های زباله میریزند