walden-pondاز پلاستیک های با شماره بازیافت 3,6 و 7 اجتناب کنید
7 ممکن است شامل BPA(بیس-فنول A) باشد.

اگر به اطراف و اکناف خانه یا محل کار نگاه کنید,محصولات زیادی را خواهید دید که از پلاستیک درست شده اند.سطل بازیافت شما,ماشین آتش نشانی بچه تان که در یک گوشه افتاده است,ظرف آسپیرین در کابینت داروها و بطری آب روی پیشخوان نمونه هایی از محصولات پلاستیکی می باشند.
تمامی این محصولات از پلاستیک ساخته شده اند,هر چند هر کدام منحصر به فرد و متفاوت از دیگران می باشد.این چیزی است که وقتی در باره محصولات پلاستیکی فکر می کنیم,کمتر مورد توجه قرار می گیرد و تازه این در حالی است که اصولا در باره محصولات پلاستیکی فکر کنیم.