walden-pondایا شما می دانید که اغلب زایدات خانگی قابل بازیافت هستند؟آیا شما متوجه هستید که در امریکا هر فرد بطور معمول 4.5 پوند ماده زاید در روز تولید می کند؟این عدد را در 300 میلیون ضرب کنید تا متوجه شوید که در هر روز چه میزان از انواع و اقسام زایدات بوجود می آیند.این دلیل ساده ای است که به موجب آن بازیافت را باید جدی قلمداد کرد.

خیلی از مردم از خطرات مضر پلی استایرن آگاه نیستند(منجمله خودم تا همین اواخر)این متن کمک می کند که برخی از خطرات برجسته شود،هم برای سلامتی مردم و هم بر روی محیط زیست.