walden-pond"بیوگاز یک محصول کامل برای آشپزی تاب آوردنی مدرن است"
بیوگاز ترکیبی از گازهاست که در نتیجه تجزیه مواد آلی باکتری های بی هوازی تولید می شود.این گاز قابل اشتعال و سازگار با شعله تولیدی تمیز مورد استفاده پخت و پز و ایجاد گرما بوده و به سادگی از فضولات حیوانی و آب شستشوی آشپزخانه شما به دست می آید.

چطور یک واحد بیوگاز با اندازه متوسط بسازیم؟
معرفی: چطور یک واحد بیوگاز با اندازه متوسط بسازیم؟
شرح ماجرا:من دوست دارم با منابعی که به سادگی در دسترس قرار می گیرند،چیزهای ساده تری بسازم.گفته مورد علاقه من این است:"یک مرد باید بتواند پوشک بچه عوض کند،طرح یک حمله را تهیه کند،شکم یک خوک را پاره کند، یک ساختمان را طراحی کند و ..."
مدت ها قبل من در باره چگونگی ساخت نمونه ساختنی واحد بیوگاز با هاضمی به ظرفیت 50 لیتر مطلب نوشتم.