walden-pondخیلی از مردم از خطرات مضر پلی استایرن آگاه نیستند(منجمله خودم تا همین اواخر)این متن کمک می کند که برخی از خطرات برجسته شود،هم برای سلامتی مردم و هم بر روی محیط زیست.

از پلاستیک های با شماره بازیافت 3,6 و 7 اجتناب کنید
7 ممکن است شامل BPA(بیس-فنول A) باشد.