walden-pondچطور یک واحد بیوگاز را در حیاط پشتیتان بسازید؟
هر کس که مقدار قابل توجهی زایدات زیستی تولید می کند و بویژه ان هایی که در مزارع کشور زندگی می کنند, اغلب یک رویای شخصی دارند و آن این است که واحد بیوگاز خودشان را داشته باشند.
دلیل اینکه چرا خیلی ها در ساخت واحد بیوگاز موفقیت کسب نمی کنند این است که به آسانی ابعاد بیش از حد لازم تخمین زده شده و در نتیجه طرح شکست می خورد.

اگر دستتان به دهانتان می رسد و از طرفی حوصله اینکه هر روز زباله های تر خود را تا مخزن زباله ببرید ندارید پیشنهاد خوبی برایتان داریم.دستگاه کمپوست ساز خانگی از این نظر که علاوه بر مورد یاد شده می تواند کود کمپوست* تولید کرده و مانع از دور ریخته شدن سرمایه های ملی شود بخوبی نظر دوستداران محیط زیست را جلب کرده و می تواند کاملا مورد استفاده شما نیز قرار گیرد.این دستگاه در ظرفیت های خانگی و صنعتی و با توانایی میزان دریافت 6 کیلوگرم  تا 1.5 تن در روز زباله تر تولید شده و بنا براین علاوه بر امکان استفاده توسط خانوارها,امکان به کار گیری توسط مجتمع های بزرگ و شهرک های مسکونی را دارد.از این گذشته در واحدهای آپارتمانی امکان اینکه با مشارکت دو واحد و یا بیشتر هزینه دستگاه بین استفاده کنندگان سر شکن شود وجود دارد