walden-pondچطور چیز به این بی دوامی می تواند مشکلات زیادی ایجاد نماید؟ما از کیسه پلاستیکی برای حمل تقریبا هر چیزی که پذیرفته ایم استفاده می کنیم....ولی شما باید توجه کنید که از کیسه پلاستیکی چطور باید استفاده نمایید.....و باید در جستجوی چیز دیگری باشید که برای حمل چیزها کمک حالتان خواهد بود....به خاطر اینکه محیط زیست ما بیش از این تاب تحمل کیسه پلاستیکی را ندارد.

لیست و قیمت خرید پسماندهای خشک در غرفه بازیافت(مهر 1397)