walden-pondزمینه
کمبود انرژی جهانی
آلودگی بالای انرژی های متعارف
مشکلات حاد بهداشتی و آسیب زیست محیطی ایجاد شده توسط زایدات آلی عمل نشده در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به ویژه در مناطق روستایی
چین به عنوان بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده بیوگاز تجربه غنی در این زمینه دارد.

علاقه جهانی به انرژی های تجدید پذیر روز به روز بیشتر می شود. تولید بیوگاز بطور یکنواخت رشد می یابد، به گونه ای که مردم بیشتری بر روی واحد بیوگاز سرمایه گذاری می کنند تا بیوگاز تولید نماید. برای به دست آوردن تصویر بهتر از خوبی های بیوگاز، ما فهرستی را تهیه کرده ایم که مزایا و معایب بیوگاز را تشریح می نماید:
مزایای بیوگاز
1- بیوگاز واحد دوستدار اقتصاد است.