walden-pondکسی دوست ندارد با خالی کار کند.سیستم بیوگاز ما نمی تواند از این واقعیت فرار کند.پس متاسفانه اگر مخزن گاز پر نباشد شما چیزی نخواهید بود.شما نیاز به سوختی دارید تا امکان پخت و پز با گاز فراهم گردد.
خبر خوب این است که وقتی به نظر می رسد سیستم چیزی تولید نمی کند، راه حل سریعی وجود دارد.برای پیدا کردن منبع مشکل، فهرست زیر را گام به گام طی کرده و پایین بروید:

از سیر تا پیاز ایمنی
بیوگاز از سوخت هایی همچون چوب، بنزین یا کپسول گاز خطرناکتر نیست.با این حال، همانند این سوخت ها بیوگاز نیز می تواند در مواردی خطرناک باشد.قانون این است:هر چیزی که بتواند غذا را بپزد یا به عنوان سوخت موتور مورد استفاده قرار گیرد، می تواند موجبات سوختگی مردم را نیز فراهم آورد.