walden-pondارزیابی استفاده از بیوگاز به عنوان منبع ایجاد گرما در یک گلخانه شهری
خلاصه
در ورسستر،MA،یک گروه از کشاورزان شهری در اجتماعی که "مغازه" نامیده می شد گلخانه ای درست کردند تا محصولات تازه را در همه ایام سال کشت بدهند.متاسفانه گلخانه در ماههای سرد، سردتر از آن بود که بتواند فعالیتی داشته باشد.نظر به تجربه کمپوست "مغازه" علاقه به تعقیب بیوگاز-متان تولیدی از هضم بی هوازی زایدات آلی جهت ایجاد گرما در گلخانه پیدا کرد.پروژه از اطلاعات مطالعات موردی و دیگر منابع جهت محاسبه مقدار انرژی مورد نیاز برای گرم کردن گلخانه و انرژی مورد انتظار حاصل از مواد غذایی مختلف قابل دسترس استفاده نمود.نتایج موید این مسئله است که بیوگاز منبع قابل اطمینان برای گرم کردن گلخانه "مغازه" می باشد.

غرفه خوددریافت به درد کدام مجتمع ها و شهرک های مسکونی می خورد؟!
اگر مدیر یک مجتمع یا شهرک مسکونی با جمعیت بیش از 1000 نفر هستید که دارای فضای لازم برای کارگذاری غرفه(آن را یک باکس ساده فرض کنید) به ابعاد 3متر طول ، 2 متر عرض و 2 متر ارتفاع می باشد استفاده از غرفه خوددریافت پیشنهادی است که ضمن داشتن مزایای زیست محیطی و بهداشتی می تواند از لحاظ اقتصادی کاملا به سود شما باشد;هر چند شرط صرفه اقتصادی آن کاملا به این موضوع ربط دارد که شما بتوانید دست کم 80 درصد ساکنین را مجاب یا وادار نمایید که از غرفه استفاده نمایند.
غرفه خوددریافت(که شکل آن در پایین دیده می شود) دارای سه محفظه است که یکی مختص پت(مثل بطری های نوشابه،دوغ و آب معدنی)،دومی مختص پلاستیک(همانند ظرف پنیر و ریکا و شیر) و سومی مخصوص کاغذ و روزنامه و مجله و کارتن می باشد.