walden-pondپلاستیک قابل بازیافت با نشانه یک-گاهی چنین به نظر می رسد که امریکای مدرن یک قصر پلاستیکی غول پیکر است.مواد چند منظوره در ماشین ها, اسباب بازی ها, بسته بندی,لباس,کالای خانگی,ابزارآلات آشپزی, وسایل دارویی و ... یافت می شوند.این مواد با پراکندگی در خیابان ها,آبراهها را بند آورده و موجب خفگی موجودات آبزی می گردند.خیلی از پلاستیک ها براحتی می توانند بازیافت شوند اما این کار چگونه ممکن است و آیا اصولا قانونی برای این کار وجود دارد؟

ادامه مطلب: انواع پلاستیک های قابل بازیافت و نشانه های آن ها

واحد بیوگاز خانگی ساخت پیچیده ای ندارد و می توان آن را براحتی و با مد نظر قرار دادن ملاحظاتی درست کرده و مورد استفاده قرار داد.در زیر شکل یک

ادامه مطلب: واحد بیوگاز خانگی