walden-pondکیت های بیوگاز می توانند شما را از شر ساخت و سازهای بیل و کلنگی راحت کرده و عموما بر مبنای نیازها و شرایط ویژه شما پژوهش و طراحی می گردند. این واحدها شما را مطمئن می سازند که اجرای خوبی در مورد آن ها صورت گرفته است. هر چند ما برای واحدهای اساسا خانگی از اصطلاح کیت استفاده کرده ایم، بعضی از سیستم های زیر در مقیاس های متوسط تا بزرگ می باشند.

آیا از مشاهده اعداد کوچک ته ظروف غذا، فنجان ها و پلاستیک ها شگفت زده شده اید؟
راهنمای زیر معنای آن ها را توضیح می دهد
آیا می دانید علیرغم اینکه مصرف پلاستیک ها بطور کلی باید محدود شود، بعضی های آن ها از بقیه ایمن تر هستند؟
اجازه بدهید که کمی بیشتر در باره پلاستیک های متعددی که ما روزانه برای خوردن و آشامیدن مورد استفاده قرار می دهیم و تاثیراتی که آن ها روی انسان و محیط زیست می گذارند صحبت نماییم.