walden-pondبا صدا نکردن لوله کش و سروکار داشتن با توالت گرفته توسط خودتان,پولتان را ذخیره نمایید.
ارتباط با توالت گرفته می تواند ناامید کننده باشد و گاهی وقت ها کار شاق خجالت آوری تلقی شود.اگر بودجه کافی برای صدا کردن لوله کشی که گرفتگی را رفع می کند ندارید, قبل از تماس با لوله کش به گونه ای دیگر مانور بدهید.ریختن مایع ظرفشویی به داخل کاسه توالت در دنباله مقداری آب داغ ممکن است تمام چیزی که نیاز دارید باشد تا گرفتگی ها را بخوبی از زهکش توالت پایین ببرد.در مدت 15 دقیقه توالت شما می تواند رفع گرفتگی شود و هیچ کس دیگری در خانه مجبور نیست به اینکه چه باید کرد فکر کند!

clog

1-یک گالن آب را روی اجاق با حرارت کم تا متوسط گرم کنید.استفاده از قابلمه های دارای دو دسته ریختن بعدی به منظور رفع گرفتگی را ساده می سازند.
2-نیم فنجان مایع ظرفشویی را به داخل توالت بریزید.شما مجبور نیستید که دقیق باشید اما به این محدوده نزدیک شوید.اجازه بدهید که مایع برای 10 دقیقه باقی بماند.مایع به تنهایی ممکن است رفع گرفتگی نماید.
3-قبل از جوش آمدن ,قابلمه را از اجاق بردارید.توجه به حباب های در حال تشکیل در کف قابلمه نشانه این است که آب نزدیک است به جوش بیاید.
4-آب را به سرعت داخل توالت بریزید.برای مراقبت از خودتان که با آب داغ نسوزد,دو دسته قابلمه را بگیرید.اگر توالت نزدیک سر ریز شدن است, بعد از 10 دقیقه زمان دادن به مایع ظرفشویی,ابتدا با استفاده از یک تلمبه دستی سعی کنید آب داخل کاسه توالت را کمی پایینتر ببرید.
5-بعد از ریختن آب داغ و چنانچه گرفتگی به طور خودبخود با پایین رفتن از زهکش برطرف نشد, چند بار توالت را با تلمبه دستی,تلمبه زنی نمایید.با تلمبه روی سوراخ زهکش را کاملا بپوشایند و در حالی که این پوشش را کاملا حفظ کرده اید,تلمبه را چند بار بالا و پایین ببرید.اگر گرفتگی باقی ماند فرآیند را چند بار دیگر با استفاده از آب داغ و مایع ظرفشویی به گونه پیش گفته , تکرار نمایید.

plunger
آنچه که نیاز دارید
مایع ظرفشویی
قابلمه ترجیحا با دستگیره های بغلی
تلمبه دستی
نکته
اگر رفع گرفتگی تا 30 دقیقه امکان پذیر نشد و آب روی کاسه توالت در تراز نخست باقی ماند از یک لوله کش کمک بگیرید.
وقتی آب را داغ می کنید در نظر بگیرید که هر 16 فنجان معادل یک گالن می شود.
وقتی می خواهید سیفون را بکشید,ممکن است متوجه گردید که آب بیشتر ورودی ممکن است به سر ریزی از توالت منجر شود.در این حالت شیر آب واقع در پشت توالت و نزدیک کف را ببندید.
توجه
آب جوش را داخل توالت نریزید چون ممکن است موجب ترک خوردن کاسه توالت شود.