walden-pondرویه استاندارد اندازه گیری زلالیت و رنگ آب با استفاده از دیسک سشای
کدورت نشانه ای از تیرگی آب است و توسط لای ها و پلانکتون ها ایجاد می شود.زلالیت برکه ها, دریاچه ها, خلیج ها,مصب ها و اقیانوس ها توسط دیسک سشای اندازه گیری می شود.اندازه گیری به شفافیت دیسک سشای بستگی دارد.

تعیین عمق سشای

sechinew
تجهیزات
دیسک ها:برای دریاچه های آب شیرین دیسک سشای سیاه و سفید باید مورد استفاده قرار گیرد.دیسک سشای معمولی , قطر 20 سانتیمتر دارد.برای دریاچه های آب شیرین بزرگ عمیق ممکن است استفاده از دیسک های تماما سفید مختص اقیانوس ها مناسبتر باشد.برای توده های آب شور از قبیل اقیانوس ها,خلیج ها و مصب ها دیسک سشای تماما سفید با قطر استاندارد 51 سانتیمتر استفاده می گردد.
خط اندازه گیری
الف-خط علامت زده شده:تعدادی از برنامه ها از خط علامت زده شده استفاده می کنند(قسمت های یک چهارم تا یک فوتی و یا متری)خطوط مدرج باید متناوبا در مقایسه با متر اندازه گیری به منظور تشخیص افت کنترل شوند.
ب-خط علامت زده نشده:از یک خط غیر مدرج برای پایین تر بردن دیسک سشای استفاده نمایید و سپس از یک متر اندازه گیری یا میله متر و یا یارد برای اندازه گیری خط استفاده کنید و عمق شفافیت سشای را تعیین نمایید.
اندازه گیری عمق سشای
1-برای ممانعت از اثر درخشندگی دیسک,پشت به آفتاب بایستید و در سمت سایه مخزن, پل یا حوضچه قرار بگیرید.عینک آفتابی به چشمتان نباشد.
2-دیسک سشای را پایین ببرید تا دیگر قابل رویت نباشد(عمق کاهش نور)
3-عمق را از روی خط کالیبره شده بخوانید.برای عمق غیر مدرج از گیره برای علامت گذاری خط استفاده نمایید.
4-دیسک سشای را تا دیده شدن مجدد بالا بیاورید.عمق را از خط کالیبره بخوانید و یا خط غیر مدرج را با یک گیره دیگر قرایت نمایید.
5-قرایت های یک و دو را جمع کنید و عدد حاصل را تقسیم بر دو نمایید.با خط غیر مدرج و با رویه گیره ها, نصف علامت بین دو گیره را تعیین نمایید.
6-شفافیت دیسک سشای را ثبت نمایید.
معمولا قرائت های سشای در حالی که روی بارانداز, پل و یا کشتی ایستاده اید,انجام می شود.در چنین حالت هایی مشاهده کننده معمولا بیش از یک طول بدن بالای سطح آب است.این امر در هنگام اندازه گیری عمق دقیق, توانایی مشاهده کننده را برای تعیین نقطه دقیقی که خط با سطح تقاطع حاصل می نماید,محدود می سازد.موقع انجام قرائت های دیسک سشای, آگاه باشید که تجزیه و تحلیل اطلاعات وابسته به اجزای اندازه گیری روی خط کالیبره است.نتایج را یا بر مبنای یکی از علامت ها و یا بر حسب نیمه راه بینشان گزارش می نمایند.مثلا اگر خط شما بر حسب متر مدرج شده باشد و قرایت مابین دو و سه متر باشد, 2.5 متر را می بایست گزارش نمود.به عبارت دیگر نتایج یا بر حسب کل و یا نیمه اجزا گزارش خواهند گردید.
در بعضی از موارد قرایت های سشای از یک شناور کوچک و جایی که مشاهده کننده خیلی نزدیک سطح آب است انجام می گیرد.وقتی مشاهده کننده نزدیک سطح آب است, یک گیره یا وسیله مشابه ممکن است در سطح آب به خط الحاق شود تا عمق دقیق علامت گذاری گردد.سپس خط ممکن است از آب بیرون آورده شود و یک خط یا متر اندازه گیری ممکن است برای تشخیص عمق دقیق تشخیص مورد استفاده قرار گیرد.
اگر دیسک سشای به کف برسد و هنوز قابل رویت باشد, عمق دقیق در آن موقعیت غیر قابل تشخیص است.در این حالت به جای ثبت,باید "در کف دیسک دیده شد" گزارش شده و عمق کف در آن موقعیت نوشته شود.
برای تمامی قرائت ها می توانید از یک نوع دیسک و یک روش استفاده نمایید.همیشه موقعیت, تاریخ,زمان, شرایط آب و هوایی, نام مشاهده کننده(ها),جزر و مد(اگر ممکن بود),اندازه و نوع دیسک, استفاده از هر وسیله دیدبانی یا وسایل مشابه و نوع مقیاس رنگی مورد استفاده (فورل اول و یا بورگر) را ثبت نمایید.
نکته ها:بهترین حالت این است که اندازه گیری عمق سشای بین 10 صیح و 2 بعد از ظهر انجام گیرد.
اگر جمع آوری سوابق اطلاعات مهم است از یک دیسک استفاده نمایید و یا دست کم دیسک های مشابه را به کار بگیرید.با قدیمی شدن دیسک ها,آن ها را تمیز,بی خراش و با شرایط بهره برداری خوب نگاهداری نمایید.

تعیین رنگ
در محیط های دریایی و یا در خلیج ها, برای تعیین رنگ, از دیسک سشای و مقیاس رنگی فورل اول استفاده نمایید.وقتی آفتاب پشت سرتان است و دیسک سشای نزدیک عمق تشخیص است, بهترین سازگاری را با مقیاس فورل اول تعیین نمایید.در برخی موارد, موج,جریان و حرکت قایق مشاهدات سشای را مشکل می سازد.در این حالت ها دیسک را به عمقی بالا بیاورید که تداخلات ایجاد شده توسط حرکت سطحی را به حداقل برساند اما هنوز اجازه تعیین رنگ درست را بدهد.در آب صاف و برای اندازه گیری رنگ, هرگز دیسک را بالای عمق یک متر بالا نیاورید.
کیت های مقیاس رنگی فورل اول شامل دو سری استاندارد هستند که در مقایسه کننده های بصری پلاستیکی قرار گرفته اند.یک سری از مقایسه کننده ها اعداد پایین فورل اول را دارند و سری دوم , اعداد بالای فورل اول را شامل هستند.مقایسه کننده های بصری با یک مربع بصری خالی بین دو استاندارد طراحی شده اند.استانداردها شامل مایع رنگی داخل شیشه های روشن هستند.4 مربع بصری خالی وجود دارد و 8 استاندارد در هر مقایسه کننده.برای انجام یک قرائت رنگی, از میان مربع های بصری خالی, به دیسک سشای نگاه کنید و استانداردی که بهترین سازگاری را با آن دارد انتخاب نمایید.موقع ثبت رنگ فورل اول همیشه اعداد را بصورت رومی بدهید و آن را را در پرانتزها بصورت عددهای عربی درج نمایید.

forel
توجه:کیت فورل اول ممکن است شامل حباب های شیشه ای آب تقطیر شده بی رنگ و شفاف باشد که در حفره های بصری مقایسه کننده ها مورد استفاده قرار می گیرد.این ها شرایط بین حفره های بصری و محفظه های استاندارد را یکنواخت می کنند.بعضی از مشاهده گر ها ترجیح می دهند از این حباب های شیشه ای بی رنگ به خاطر درخشندگی منتج از انعکاس نورخورشید استفاده نکنند.در برنامه شما یا همه مشاهده کننده ها باید از حباب های شیشه ای استفاده نمایند و یا هیچکس از آن ها استفاده ننماید.اگر شما تصمیم به عدم استفاده از حباب های شیشه ای در مقایسه کننده ها دارید, آن را در برگه های اطلاعاتی درج کنید و یا در رویه های بهره برداری استانداردتان مستند نمایید.
در محیط های آب شیرین هم ممکن است بخواهید از مقیاس رنگی فورل اول استفاده نمایید.در این محیط ها استفاده از مقیاس رنگی فورل اول مناسب نیست و مقیاس رنگی دیگری(بورگر) استفاده می شود.پس اطمینان حاصل کنید که برای تمامی پایش های اهداف پایدارتان از همان چیز استفاده کنید.
نکته:همیشه اندازه و نوع دیسک و نوع مقیاس رنگی مورد استفاده را درج نمایید(فورل اول و یا بورگر)

burger