walden-pondتمیز نگهداری آب آزاد از پاتوژن و بهداشتی کلید لذت بردن از آب استخر شماست.اما بر عهده گرفتن این مسئولیت چندان ساده نیست زیرا مواد شیمیایی آب استخرهای شنا روزانه دچار تغییرات و تحولات عمده ای می شوند.افزودن مقدار مناسب کلر هر چند یک عمل متعادل کننده به حساب می آید باید دانست که برای نگهدای سالم آب استخر فوق العاده مهم است.

watcl
قبل از هر چیز بدانید که اگر مقدار زیادی مواد آلی در آب استخر ساخته شوند دزهای معمول کلر برای حل مشکل چاره ساز نیست.شما مجبور خواهید بود به آب استخر شوک بدهید که بیانگر افزودن مقدار زیاد کلر در طی مدت زمان کوتاه است.این کار باکتری ها و مواد آلی استخر را تخریب می کند.اگر از زمان شوک مدت زیادی گذشته است یا استخر تازه پر شده است شوک باعث خواهد شد که کلر کارش را درست انجام دهد.
بعد مقدار پی اچ آب را باید اندازه گیری کرد.اگر پی اچ خیلی بالا باشد مقدار کلر برای ایمنی آب استخر کافی نخواهد بود.کلر اثرش را در آب اسیدی از دست می دهد.پی اچ آب استخر باید معادل اشک چشم یعنی بین 7.2 تا 7.6 باشد.اگر پی اچ خیلی بالا باشد وقت آن است که اسید موریامیک در انتهای عمیق استخر و در حالی که پمپ کار می کند اضافه کنید.این امر باعث می شود که ترکیب به سرعت در تمام استخر چرخیده و تاثیر در مدت 6 ساعت ظاهر شود.سعی نکنید میزان پی اچ را سریعا پایین بیاورید.این امر باعث ایجاد نوسان در میزان پی اچ شده و شما را ناامید می سازد.
اکنون که آب آماده است اضافه کردن کلر را آغاز کنید.کلر استخر به شکل میله یا قرص فروخته شده و می تواند در تغذیه کننده های شناور یا اتوماتیک قرار داده شود.سعی کنید از استفاده از موادی که با جریان آب در رویشان حل می شوند اجتناب کنید زیرا این مواد شما را وسوسه می کنند که آن ها را در سبد کفگیری بگذارید.این کار باعث می شود که در سیستم پمپاژ آب با پی اچ خیلی پایین باشد و کار به علت انجام عملیات زودتر از موعد شکست بخورد.
از استفاده از قرص هایی که خرد شده و فرو می ریزند هم خودداری نمایید.قرص های با کیفیت خوب ممکن است نرخ انحلال بیشتر یا کمتر داشته باشند,اما ویژگی آن ها در این است که در حالی که در طی زمان کوچک و کوچکتر می شوند,شکل خود را نگه می دارند.این امر به ویژه وقتی که یک کلریناتور شناور در حال استفاده است مهم است.
تغذیه کننده های خودکار کلر در استخرهای خصوصی عمومیت دارند زیرا استفاده از آن ها راحت است و نگهداری مناسب استخر شنا را فراهم می سازند.تغذیه کننده های مواد شیمیایی مقدار دقیق مواد داخل استخر را به طور خودکار تعیین کرده و به صاحبان استخر این امکان را می دهند که کنترل دقیقی از مقدار موادی که داخل استخر می ریزند فراهم کنند.
بی توجه به تعداد موارد استفاده و اینکه چه سیستمی برای افزودن کلر به آب مورد استفاده قرار می گیرد, مقدار کلر باید بین یک تا سه پی پی ام(قسمت در میلیون) باشد تا سلامت آب استخر تضمین گردد.مقادیر بالاتر قرمزی چشم و خارش شناگران را به همراه خواهد آورد.به عنوان قاعده حتی در بالاترین مقادیر کلر فقط باید بوی خفیف کلر قابل استشمام باشد.بوی شدید علامت این است که شما باید به استخر شوک بدهید و آلاینده های ساخته شده را حذف کنید.
محاسبه کلر مورد نیاز کمی حساب و کتاب لازم دارد اما ابدا کار پیچیده ای نیست.سخت ترین قسمت تعیین حجم آب استخر بر حسب گالن است.
خوشبختانه بسیاری از منابع تامین کننده آب استخرهای خانگی محاسبات را "آن لاین" در اختیار قرار می دهند و به عنوان نمونه می توان به سایت زیر اشاره کرد:
http://www.havuz.org/pool-calculator.htm
وقتی کل حجم استخر را بدانید فرمول ساده است.یک اونس کلر برای آب 75000 گالن یک پی پی ام کلر می دهد.به عبارت دیگر 0.013 اونس کلر برای هر 100 گالن آب مورد نیاز است.
اما مهمترین قسمت پایداری است.کنترل پی اچ هر دو یا سه روز یکبار انجام شده و می رساند که کلر تا چه میزان در ایجاد شرایط بهسازی تاثیر گذار است.این را هم در نظر بگیرید که کلر با هر آلاینده و نور خورشید وارد واکنش شده و خنثی می گردد.اگر با یک وسیله شناور که از قرص های یک اینچی استفاده می کند میزان مناسب کلر نگهداری نشود ممکن است شما نیاز داشته باشید که از قرص های سه اینچی استفاده کنید یا در سیستم اتوماتیک تغذیه کننده کلر را تنظیم کنید.با تست آب پایداری سیستم را حفظ کنید و هر تغییری را به سرعت گرفته و تصحیح نمایید.