چاپ
بازدید: 365

کار روی استخر تازه پر شده و یا راه اندازی بهاره
1-وقتی بهار می آید, اجزای استخر که در طول زمستان بی استفاده رها شده بودند دوباره مورد بهره برداری قرار می گیرند, شیرهای زهکش بسته شده و درپوش زهکش سر جایش قرار می گیرد.


2-سطح آب استخر باید تا مرکز منافذ کف گیری پر شود.
3-سبد فیلتر جا گرفته روی پمپ را با آب پر کنید.توجه:هرگز پمپ را بدون آب راه نیندازید,زیرا این امر به پوشش شفت آسیب می رساند.
4-شیرهای مکش و خروجی های جریان بازگشتی و زهکش را باز کنید.
5-دسته شیر را چرخانیده و آن را روی حالت بک واش(شستشوی معکوس) قرار دهید.
6-پمپ را روشن کنید.وقتی پمپ هوای خط مکش را تخلیه کرد(بعد از حدود یک تا سه دقیقه) و آب از میان شیشه قابل رویت واقع در روی خروجی زهکش شیر عبور نمود, برای یک تا دو دقیقه و یا تا زمانی که آب شیشه قابل رویت شفاف شود ,آبکشی را انجام دهید.توجه:هیتر الکتریکی باید خاموش باشد.
7-پمپ را خاموش کنید.
8-دسته را روی RINSE(آبکشی) قرار دهید.پمپ را روشن کنید و آبکشی را برای 15-30 ثانیه ادامه دهید.پمپ را خاموش کرده و دسته را روی FILTER(صافی) بگذارید.این کار در بهره برداری های معمولی صورت می گیرد.
9-شیر خروجی زهکش را ببندید و پمپ را روشن کنید.توجه:قبل از چرخاندن اهرم (دسته) شیر همیشه پمپ را خاموش کنید.
10-پی اچ را کنترل نموده و آن را روی 7.2 تا 7.6 تنظیم کنید.از طریق کف گیر شوک کلر داده و میزان کلر را به 2 پی پی ام(میلی گرم در لیتر) برسانید.با تکرار کلرزنی,بین آزمایش ها 3 ساعت فاصله بیندازید تا کلر کاملا حل شود.بعد از 24 ساعت, کف را برس بزنید و دیواره ها را تمیز کنید و کف استخر را با مکش جارو بزنید.
تمیز سازی با مکش
سر دستگاه مکش را به دستگیره تلسکوپی وصل کرده و خرطومی لوله مکش را به سر لوله مکش اتصال دهید.سر لوله مکش را در ته استخر بگذارید و خرطومی لوله مکش را زیر سطح آب بگذارید تا لوله پر از آب و خالی از هوا گردد.انتهای دیگر خرطومی را در کف کش قرار دهید.SKIMVAC را روی سبد فیلتر تنظیم نموده و ان را به لوله مکش اتصال دهید.
اگر مکش در سر مکنده ضعیف باشد,سبد فیلتر کف کش را خالی کنید.اگر استخر خیلی کثیف باشد ممکن است شما نیاز داشته باشید که سبد فیلتر پمپ را خالی کرده و فیلتر را بک واش نمایید.بعد از اینکه تمیز سازی با مکش به اتمام رسید, پمپ را خاموش کرده و اتصال SKIMVAC را از سبد فیلتر قطع کنید.