walden-pondنکات مهم
فشار در لوله های آب ما منتج از وزن آب مخازن مرتفع در جاهای مختلف اجتماع است.
با افزایش ارتفاع یا سطح آب مخزن ما در قیاس با ارتفاع خانه یا اداره, فشار بیشتر می شود.

redpressure

بالا:یک شیر کاهش دهنده فشار آب
فشار آب در یک سیستم لوله کشی اختصاصی:
الف-توسط ارتفاع حاصل از سیستم لوله کشی نسبت به سطح آب مخزن ذخیره ما تعیین می شود.لذا,فشار سیستم لوله کشی معمولا خیلی نزدیک به آنچه که در لوله آب عمومی نزدیک ما هست می باشد.
ب-با یک وسیله سیستم لوله کشی که شیر کاهنده فشار نام دارد به یک سطح کنترل شده کاهش می یابد.
فشار پایینتر در سیستم لوله کشی شما به این مفهوم است که احتمال نشت در لوله ها و تاسیسات کمتر است.
فشار آب کمتر, استفاده از آب را در سر دوشی ها, شیرها و اسپیگات ها کم کرده و بنا بر این در ذخیره آب مثمر ثمر است.
مقدمه
هر کدام از ما از سیستم لوله کشی در خانه یا محل کار استفاده می کنیم,بی آنکه نیاز به دانستن جزییات اینکه لوله های آب ما,زهکش ها و تاسیسات چطور کار می کنند باشیم.
در زیر برخی از اگاهی های اساسی در باره فشار آب و وسایلی که "شیرهای کاهش دهنده فشار" نامیده می شوند آمده است.
ما امیدواریم که این اگاهی ها از طریق فهم بهتر سیستم لوله کشی, در زمان و پول شما صرفه جویی به عمل آورده و ناراحتی شما را مرتفع نماید.
فشار سیستم آب عمومی را چه چیز تعیین می کند؟
فشار در لوله های آب ما منتج از وزن آب در مخازن ذخیره مرتفع آب در جاهای مختلف اجتماع است. با افزایش ارتفاع یا سطح آب مخزن ما در قیاس با ارتفاع خانه یا اداره, فشار بیشتر می شود.اب سنگین است:هر یک فوت مکعب یا 7.48 گالن آن حدود 62 پوند وزن دارد.
به خاطر نوسانات زمین و یا توپوگرافی اجتماع ما,فشار آب مختلف است.فشار در مناطق کم ارتفاع ممکن است از 150 پوند در اینچ مربع بیشتر باشد, فشار در لوله های آب مناطق مرتفع مثل تپه ها یا کوهها ممکن است به کمی 35 تا 40 پوند بر اینچ مربع در برخی نواحی برسد.به خاطر اینکه ما ارتفاع آب در مخازمان را در محدوده یکنواخت(تحت شرایط نرمال) نگه می داریم, فشار خطوط آب ما در منطقه داده شده در طی روز به میزان کم تفاوت خواهد نمود ولی برای مثال یک نشت بزرگ در لوله اصلی می تواند روی فشار اثر بگذارد.
در کشور ما, ارتفاع زمین عموما در غرب بیشتر است و شیب های زمین در شرق گسترش یافته اند(این توپوگرافی به خاطر این است که اغلب انهار در چپل هیل و کاربورو از غرب به شرق جریان دارند)بنا بر این, فشارهای خطوط آب ما عموما در بخش های کم ارتفاع سمت شرقی چپل هیل از بخش های غربی کاربورو بیشتر است.
فشار آب در سیستم لوله کشی اختصاصی را چه چیز تعیین می کند؟
فشار آب در یک سیستم لوله کشی اختصاصی
الف-توسط ارتفاع عمودی از سیستم لوله کشی تا سطح آب در مخزن ذخیره ما تعیین می شود, بطوری که فشار معمولا خیلی نزدیک به آنچه در خطوط آب نزدیک به ساختمان ما دیده می شود می باشد.
ب-با استفاده از وسیله ای که "شیر کاهش دهنده فشار" نام دارد به یک سطح کنترل شده کاهش می یابد.در یک سیستم لوله کشی دارای شیر کاهش دهنده فشار, فشار اغلب بین 35 و 60 پوند بر اینچ مربع است.
وسیله کاهش دهنده فشار چیست؟
شیر کاهش دهنده فشار وسیله ای است که فشار آب خانه,اداره و یا دیگر ساختمان ها را به سطح بین 35 و 60 پوند بر اینچ مربع کاهش داده و تثبیت می کند.این کاهش فشار مهم است زیرا فشار آب در برخی از خطوط اصلی آب می تواند خیلی بالاتر از این ها باشد.اگر روی لوله ها,خرطومی ها و تاسیسات لوله کشی فشار کمتری باشد,نشت آن ها کمتر شده و عمر آن ها طولانی تر می گردد.
پایین تر آوردن فشار به ذخیره کردن آب هم کمک می کند.
کی سیستم لوله کشی نیاز به شیر فشار شکن دارد؟
وقتی خط اصلی یک ساختمان یا خانه فشار بالای 80 پوند بر اینچ مربع داشته باشد, نیاز به استفاده از شیر کاهش دهنده فشار احساس خواهد شد.حتی اگر این نیاز احساس نشود, تنظیم یا محدود کردن فشار سیستم لوله کشی شما ممکن است ایده خوبی باشد.
چطور می توانم از وجود شیر کاهش دهنده فشار در سیستم لوله کشی آگاه گردم؟
شیر کاهش دهنده فشار معمولا نزدیک جایی که خط از منبع تامین اختصاصی(نزدیک کنتور) وارد ساختمان می شود کارگذاری می گردد.مثلا اگر سکونتگاه شما گربه رو دارد,شیر کاهش دهنده فشار ممکن است دقیقا داخل دیوار فونداسیون قرار گرفته باشد.
اگر گربه رو وجود ندارد, شیر کاهش دهنده فشار ممکن است در یک اتاقک در سمت جلویی سکونتگاه, در اتاق تاسیسات یک اداره و ... باشد.
ایا شیر کاهش دهنده فشار عمل می کند؟
مانند هر وسیله دیگری,شیر کاهش دهنده فشار ممکن است به سبب قدمت و یا عوامل کارخانه ای عمل نکند.یکی از دلایل نوسانات آب این است که شیر کاهش دهنده فشار خوب عمل نمی کند.برای نخستین گام می توانید با شماره 09122039437 تماس بگیرید تا ما فشار آب شما را کنترل نماییم.اگر نیاز به جایگذاری یا تعمیر بود,ما به شما توصیه خواهیم کرد که از یک لوله کش مجوز دار برای تعیین و کارگذاری شیر کاهش دهنده فشار مناسب کمک بگیرید.